Přeskočit na obsah

Říjen 2022

Online Blesk ŠK64 Plzeň - říjen 4

Blesk ŠK 64 Plzeň - říjen4: 24. 10. 2022 od 19:30, https://lichess.org/swiss/NUvuGjzl 1.Veličkov Domi­nik 3, 2.Hodl Voj­těch 2, 3.Tirb Ale­xej 1.

Klubová trička

Nová klu­bo­vá trič­ka jsou k dis­po­zi­ci u Pet­ra Herej­ka. Cena je jed­not­ná 300 Kč/kus. V pří­pa­dě zájmu piš­te na email herejkpetr@seznam.cz. Dostup­né velikosti:

Velká cena Plzně

Plzeň-Lho­­ta 8.10.2022 Vel­ká cena Plz­ně se hrá­la v sobo­tu 8. 10. 2022 v Soko­lov­ně Plzeň-Lho­­ta jako 1.turnaj nové vytvo­ře­né Vel­ké ceny Plzeň­ské­ho kra­je mlá­de­že pro sezó­nu 2022/2023. Cel­kem 67 hrá­čů hrá­lo ve 4 tur­na­jích –… Číst dále »Vel­ká cena Plzně