Online Blesk ŠK64 Plzeň - leden 5

Onli­ne blesk ŠK64 Plzeň - leden 4 31. 1. 2022 od 20:00, https://lichess.org/swiss/ZPTfHu5R 1.Blud­ský Vít 6,5, 2.Herejk Petr 6, 3.Velič­kov Domi­nik 5, 4.Blud­ský Hynek 4,5, 5.Šeter­le Matěj 4, 6.Mame­tev Artem 4, 7.Šlech­ta Jan 4, 8.Mores Anto­nín 4, 9.Kuchta Ště­pán 3,5, 10.Vác­la­vík Robert 3,5, 11.Jan­čík Voj­těch 3, 12.Tirb Ale­xej 0, 13.Baud­ry Timo­thy 3, 14.Sinel­ni­kov Ste­pan 2,5, 15.Kout­ný David 2,5, […]

Soutěže družstev dospělých

2. liga - 7. kolo TJ Spar­tak Vla­šim B – ŠK 64 Plzeň 6 : 2 (Palek Miroslav 0,5, Hlo­žek David 0,5, Herejk Petr 0, Kia­ni Kia­ra­sh 0, Pal­ko­vá Kate­ři­na 0, Bechyn­ský Jan 0, Ran­da Miroslav 1, Lang­ma­jer Jan 0). Bohu­žel dal­ší dru­ho­li­go­vá pro­hra, jedi­ným úspě­chem je nád­her­ný závěr par­tie Míry Ran­dy s obě­tí dámy do učeb­nic. Druž­stvo je po sedmém […]

Čtvrtfinále Plzeňské šachové ligy

Letoš­ní čtvrt­fi­ná­le Plzeň­ské šacho­vé ligy se usku­teč­ni­lo v tro­chu hyb­rid­ním duchu. Ze 24 účast­ní­ků se hned 6 v oka­mžik koná­ní nachá­ze­lo v karan­té­ně, a tak se čtvr­tá sku­pi­na ode­hrá­la onli­ne for­mou. To neby­la jedi­ná změ­na. Ta dal­ší se týka­la mís­ta koná­ní. Azy­lem pro mla­dé milov­ní­ky krá­lov­ské hry se stal spo­le­čen­ský sál Hote­lu Lions. Nej­pr­ve ovšem k tomu, co se dělo za […]

Šachové kroužky 2021/22 - aktualizováno 26. 1. 2022

Před­běž­ný seznam šacho­vých krouž­ků v Plzni ve škol­ním roce 2021/22, bude prů­běž­ně dopl­ňo­vá­no:   kde čas zamě­ře­ní tre­nér pon­dě­lí ZŠ Mar­ti­na Luthe­ra Škol­ní nám. 1, Plzeň 14:00-15:00 začá­teč­ní­ci Petr Herejk leták   Hotel Lions Zbo­rov­ská 85 15:30-16:30 začá­teč­ní­ci střed­ně pokro­či­lí Herejk, Lang­ma­je­ro­vá leták   Hotel Lions Zbo­rov­ská 85 16:30-18:30 pokro­či­lí Petr Herejk leták úte­rý Hotel Lions Zbo­rov­ská 85 15:00-16:00 začátečníci […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - leden 4

Onli­ne blesk ŠK64 Plzeň - leden 4 24. 1. 2022 od 20:00, https://lichess.org/swiss/LoQQFS2b 1.Herejk Petr 7, 2.Blud­ský Hynek 5, 3.Blud­ský Vít 4, 4.Hon­cha­rov Makar 4, 5.Mores Anto­nín 3, 6.Sinel­ni­kov Ste­pan 3, 7.Vác­la­vík Robert 2, 8.Tirb Ale­xej 0. (tuč­ně hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň)

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor III  - 7. kolo 7.kolo KPIII 23. 1. 2022 - ŠK 64 Plzeň C – Košut­ka C 3 : 2 své par­tie vyhrá­li Jan Lang­ma­jer (1.) a Vašek Pelí­šek (5.), remí­zo­va­li Matěj Šeter­le (2.) a Vašek Hrd­lič­ka (3.), pro­hru utr­pěl Milan Málek (4.). Skvě­lé, dal­ší pře­káž­ka na ces­tě za vítěz­stvím v KPIII, naše Céč­ko v tuto chví­li vede s 21 body a čtyř­bo­do­vým násko­kem. Podrob­nos­ti k sou­tě­ži na https://www.chess.cz/soutez/2743/.

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.56, Plzeň 11. 1. 2022 1.Herejk Petr 6, 2.Mame­tev Artem 4„ 3.Šeter­le Matěj 2, 4.Hon­cha­rov Makar 0. http://chess-results.com/tnr605041.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.57, Plzeň 17. 1. 2022 1.Lang­ma­jer Jan 5, 2.Herejk Petr 4, 3.Velič­kov Domi­nik 3, 4.Hon­cha­rov Makar 2, 5.Urvál­ko­vá Tere­za 1, 6.Vopel­ka Daniel 0. http://chess-results.com/tnr606313.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokračovat […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - leden 1-3

Onli­ne blesk ŠK64 Plzeň - leden 1 3. 1. 2022 od 19:00, https://lichess.org/swiss/lrWhDg7F 1.Herejk Petr 6 ze 6, 2.Blud­ský Vít 4,5, 3.Blud­ský Hynek 4,5, 4.Hon­cha­rov Makar 3, 5.Čihák Miku­láš 2,5, 6.Sinel­ni­kov Ste­pan 2, 7.Čihák Maty­áš 1. Onli­ne blesk ŠK64 Plzeň - leden 2 10. 1. 2022 od 19:00, https://lichess.org/swiss/7mysAJe1 1.Herejk Petr 6 ze 6, 2.Blud­ský Vít 4,5, 3.Šeter­le Matěj 4, 4.Blud­ský Hynek 3,5, […]

Soutěže družstev dospělých

2. liga - 6. kolo V nedě­li 16. 1. 2022 jsme v šes­tém kole 2. ligy sehrá­li kraj­ské der­by pro­ti Kla­to­vům. Sou­peř byl favo­ri­tem, ale zápas byl vel­mi vyrov­na­ný, ale nako­nec se štěs­tí při­klo­ni­lo k sou­pe­ři a byla z toho těs­ná poráž­ka 3,5 : 4,5. Zají­ma­vos­tí je 7 vyhra­ných par­tií bílý­mi figu­ra­mi. Z našich hrá­čů vyhrá­li Jiří Houš­ka (1.), Kia­ni Kia­rasch (5.) a Jan Bechyn­ský (7.), remi­zo­val Marek Janouš (3.), […]

Extraliga a 1.liga družstev mládeže

Extra­li­ga druž­stev mlá­de­že V sobo­tu 15. 1. 2022 naše A-druž­stvo ode­hrá­lo v Pra­ze na Koby­li­sích 6. a 7. kolo Extra­li­gy mlá­de­že, sku­pi­ny západ. V dopo­led­ním utká­ní jsme se střet­li s domá­cí­mi Koby­li­sy. Zápas dlou­ho vyrov­na­ný, po remí­ze Adri­a­ny Mál­ko­vé (5.) se ale bohu­žel všech­ny par­tie oto­či­ly v začí­na­jí­cích časo­vých tís­ních v náš nepro­spěch, a nuce­ni byli kapi­tu­lo­vat Lukáš Hejsek (2.), Hon­za Lang­ma­jer (3.), Artem Mame­tev (4.), poslé­ze i Marek […]

3. turnaj Krajského přeboru mládeže v rapid šachu

8. 1. 2022 Kla­to­vy Tur­naj mlad­ších 3.(2.v H10) Hon­cha­rov Makar 5, 15.(6.v H10) Tirb Ale­xej 3, 16.(7.v H10) Sinel­ni­kov Ste­pan 3, 19.(9.v H8) Jan­čík Matěj 1. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr604234.aspx?lan=5&art=1&rd=7. Tur­naj star­ších 2.(1.Open) Mame­tev Artem 6, 10.(2.H12) Jan­čík Voj­těch 4, 11.(3.Open) Kuchta Ště­pán 4, 29.(7.H14) Kuchta Lukáš 2. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr604236.aspx?lan=5&art=1&rd=7.