Výsledky tréninkových turnajů ve školním roce 2016/2017

Tré­nin­ky ŠK 64 Plzeň: Tur­naj B1: 1.Janouš Marek 12,5, 2.Trhlík Sam 11, 3.Vilímek Víťa 9,5, 4.Wintr Filip 9,5, 5.Plic Voj­těch 8, 6.Les Jiří 7,5, 7.Cajthaml Jakub 7, 8.Mužík Voj­těch 7, 9.Kuchta Ště­pán 6,5, 10.Jedlička Tomáš 4,5, 11.Urbánek Lukáš 3, 12.Kuchta Lukáš 2, 13.Novák Ondřej 2, 14.Urbánek Voj­těch 1. Tur­naj B2: 1.Trhlík Sam 5, 2.Vilímek Vít 3, 3.-4.Šafářová […]

13 medailí z Krajského přeboru mládeže

Na letoš­ním Kraj­ském pře­bo­ru mlá­de­že v Rado­by­či­cích, 6.-7.5.2017, vybo­jo­va­li hrá­či naše­ho klu­bu ŠK 64 Plzeň a čle­no­vé našich tré­nin­ko­vých sku­pin řadu skvě­lých umís­tě­ní. Cel­kem 13x to zacin­ka­lo (3 zla­té medai­le, 4 stří­br­né a 6 bron­zo­vé)! Kraj­ský­mi pře­bor­ní­ky se sta­li David Hlo­žek v kate­go­rii H16, Jana Lang­ma­je­ro­vá (D16) a Míša Mare­šo­vá (D14) a dvo­rec­ký Petr Fla­jš­man (H14). Dru­há mís­ta a stří­br­né medai­le zís­ka­li Vít Blud­ský (H8), […]