Přeskočit na obsah

Květen 2017

13 medailí z Krajského přeboru mládeže

Na letoš­ním Kraj­ském pře­bo­ru mlá­de­že v Rado­by­či­cích, 6.-7.5.2017, vybo­jo­va­li hrá­či naše­ho klu­bu ŠK 64 Plzeň a čle­no­vé našich tré­nin­ko­vých sku­pin řadu skvě­lých umís­tě­ní. Cel­kem 13x to zacin­ka­lo (3 zla­té medai­le, 4 stří­br­né a 6 bron­zo­vé)! Kraj­ský­mi… Číst dále »13 medai­lí z Kraj­ské­ho pře­bo­ru mládeže