Přeskočit na obsah

Duben 2016

Krajský přebor mládeže 2016

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že 2016 o minu­lém víken­du dopa­dl pro naše hrá­če nad­mí­ru dob­ře. I přes­to, že se nezú­čast­ni­li David Hlo­žek a Adri­a­na Mál­ko­vá, kte­ří by ve svých kate­go­ri­ích pat­ři­li k hor­kým favo­ri­tům na vítěz­ství, poda­ři­lo… Číst dále »Kraj­ský pře­bor mlá­de­že 2016