Krajský přebor mládeže 2016

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že 2016 o minu­lém víken­du dopa­dl pro naše hrá­če nad­mí­ru dob­ře. I přes­to, že se nezú­čast­ni­li David Hlo­žek a Adri­a­na Mál­ko­vá, kte­ří by ve svých kate­go­ri­ích pat­ři­li k hor­kým favo­ri­tům na vítěz­ství, poda­ři­lo se nám v 10 hod­no­ce­ných kate­go­ri­ích vybo­jo­vat 5 zla­tých, 1 stří­br­nou a 2 bron­zo­vé. Skvě­le! K tomu ješ­tě náš sester­ský oddíl ŠK Dvo­rec měl 1 zla­tou, 2 stří­br­né, 1 bron­zo­vou (v počtu medai­lí oddí­lů na […]

O minulém víkendu skončila Liga mládeže - Západ

Ve sku­pi­ně západ naše druž­stvo ŠK 64 Plzeň obsa­di­lo zis­kem 20 bodů koneč­né 6 mís­to.  1. Sokol Buštěhrad A 33 52,5 2. Spar­tak Ústí n. Labem 28 46,5 3. ŠK Tep­li­ce 21 38,0 4. Sokol Domažli­ce 21 37,0 5. ŠK Kar­lo­vy Vary 20 40,5 6. ŠK 64 Plzeň 20 34,0 7. ŠK Pra­ha Smí­chov 14 31,5 8. Dyna­mo ZČE Plzeň 12 30,5 9. […]

Ačko slaví postup do KPI !!!

Bylo brz­ké neděl­ní dopo­led­ne a sed­me­ro sta­teč­ných se postup­ně sjíž­dě­lo téměř až na hra­ni­ci naší země do ponu­ré Pla­né. Na zdej­ším náměs­tí neby­lo ani živáč­ka. Klid však byl jen zdán­li­vý! Ve vzdu­chu bylo cítit napě­tí z bitvy, kte­rá se zde měla sehrát. Áčku 64ky šlo v Pla­né o postup do KP1. A aby ho docí­li­lo bez ohle­du na ostat­ní výsled­ky, muselo […]

6. turnaj KP mládeže v rapid šachu (Amper6)

6. tur­naj KP mlá­de­že v rapid šachu (Amper6) – Kla­to­vy 16.4.2016 tur­naj star­ších: 1. Fla­jš­man Pavel ŠK Dvo­rec (1.H14) 6, 2. Kašpar Lukáš  ŠK Dvo­rec (2.H14) 6, 4. Mál­ko­vá Adri­a­na ŠK 64 Plzeň (1.D12) 5, 5. Bui Tien Long Sokol Domažli­ce (1.Open) 5, 6. Lang­ma­jer Jan ŠK 64 Plzeň (1.H12) 4, 9. Fla­jš­man Petr ŠK Dvo­rec (3.H12) 4,5, 10. Pešek Vít ŠK 64 Plzeň […]

7. turnaj Plzeňské šachové ligy 2015/2016

7. tur­naj Plzeň­ské šacho­vé ligy (Plzeň 15.4.2016) 1. Janouš Marek 7, 2. Kraus Kris­ti­án 6, 4. Trh­lík Samu­el 5, 5. Šťast­ný Jiří 5, 6. Šůla Jan 4,5, 8. Vilí­mek Vít 4, 10. Zíka Richard 4, 11. Kuchta Ště­pán 4, 12. Novák Ondřej 4, 13. Hasman Vla­di­slav 3,5, 15. Urbá­nek Voj­těch 3, 16. Mužík Voj­těch 3, 17. Kře­no­vá Natá­lie 3, 18. […]

5. turnaj Klatovské věže

5. tur­naj Kla­tov­ské věže (Kla­to­vy 9.4.2016) kat.5.-9.tř. 2. Win­tr Filip 5,5, 5. Plic Voj­těch 4,0, 9. Jed­lič­ka Tomáš 3,5. 14.(1. mezi dív­ka­mi) Šafá­řo­vá Mag­da­le­na 1,5 kat.1.-4.tř. 2. Štván Jan 6, 3. Janouš  Marek 5½, 5.  Zíka Richard 5, 9. Trh­lík Samu­el 4½, 19. Vilí­mek Vít 3½, 22. Novák Ondřej 3½, 26. Šafá­řo­vá Anna Marie 3, 27. Ste­pa­nyshyn Kata­ri­na 3, 29. […]