4. turnaj Krajského přeboru mládeže v rapid šachu (Amper4)

4. tur­naj Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu (Amper4) 30.1.2016 Plzeň tur­naj mlad­ších: 6. (5.místo v H10) Les Jiří 5, 8. (6.H10) Janouš Marek 4,5, 9. (7.H10) Vilí­mek Vít 4,5, 11. (3.H8) Zíka Richard 4, 15. (4.H8) Urbá­nek Lukáš 4, 16. (10.H10) Trh­lík Samu­el 4, 21. (11.H10) Jan­ko­vič Adam 3, 23. (12.H10) Štván Jan 3, 26. (14.H10) Kuchta Ště­pán 3, 27. (3.D10) Šafá­řo­vá Anna Marie 2,5, 30. (10.H8) Urbá­nek Voj­těch 2, 31. (4.D8) Zavit­kov­ská Anna 2, […]

Okresní kolo přeboru škol

Okres­ní kolo pře­bo­ru škol, Plzeň, 26.01.2016 kat.1.-5. tří­da ZŠ 1. ZŠ Nepo­muk PJ (Fla­jš­man Petr 4½/5, Fia­la David 5/5, Krum­phol­co­vá Marie 5/5, Trh­lík Samu­el 5/5) 19,5, 2. 15. ZŠ Plzeň PM (Lang­ma­jer Jan 3½/4, Ada­mec Patrik 3/5, Mužík Voj­těch 4/5 – spl­ně­na 4.VT, Zůcha Josef 1/3, Nový Matěj 2/3) 13,5, 4. 2. ZŠ Plzeň PM (Les Jiří 4/5, Hodl Voj­těch 2/4, Šůla Jan 1/4, Šin­de­lář Adam 3/4, Křen Adam 1/3) […]

Klatovská věž

Kla­tov­ská věž 23.1.2016, Dlou­hý Újezd u Tacho­va kat.1.-5.: 2.Janouš Marek 5½​, 7.Zíka Richard 4, 9.Urbánek Voj­těch 4, 10.Vilímek Vít 4, 11. Trh­lík Samu­el 3, 14.Urbánek Lukáš 3, 15.Šafářová Anna Marie 3. kat. 6.-9.: 1.Wintr Filip 8, 3.Jedlička Tomáš 3.

Áčko úspěšně vyloupilo Tachov!

V novém roce naše­mu Áčku los jako prv­ní posta­vil do ces­ty zatím vedou­cí Tachov. Ten v sezó­ně ješ­tě nepro­hrál, avšak dvě ze svých tří výher vybo­jo­val nad out­si­de­ry z Let­né a Pla­né, tak­že za mír­né favo­ri­ty moh­lo být pova­žo­vá­no spíš ŠK 64, obzvláš­tě, když při­je­lo téměř v kom­plet­ní základ­ní sesta­vě. Ze stu­dij­ních cest se již vrá­ti­la Kat­ka Pal­ko­vá a připraven […]