Přeskočit na obsah

Prosinec 2023

PF 2024

Pře­je­me Vám vše nej­lep­ší do nové­ho roku.

Matoušův memoriál

Kla­to­vy, 30. 12. 2023 Tur­naj dvo­jic v bles­ko­vém šachu, výsled­ky hrá­čů ŠK 64 Plzeň: 5.Artem Mame­tev, Makar Hon­cha­rov 22,5, 11.Jakub Val­d­man, Jiří Les 20, 18.Voj­těch Jan­čík, Vik­to­riia Stra­zhnyk 16,5, 20.Tere­za Urvál­ko­vá, Tomáš Ská­la 16.… Číst dále »Matoušův memo­ri­ál

Online Blesk ŠK64 Plzeň - prosinec4

Blesk ŠK64Plzeň prosinec4, pon­dě­lí 25.12.2023 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/2LYq3Zoy): 1.Vaník Jakub 1, 2.Buvalič Josef 0.

Online Blesk ŠK64 Plzeň - prosinec3

Blesk ŠK64Plzeň prosinec3, pon­dě­lí 18.12.2023 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/YUIVyKtx): 1.Herejk Petr 5 (z 5), 2.Šeter­le Matěj 4, 3.Rus­su­la 3, 4.Hein­rich Domi­nik 2, 5.Jan­čík Voj­těch 1.

Turnaj šachových nadějí 2

9. 12. 2023 Plzeň-Let­ná V sobo­tu 9. 12. 2023 pro­bě­hl dru­hý tur­naj šacho­vých nadě­jí roč­ní­ku 2023/2024, Vyni­ka­jí­cí výkon před­ve­dl v tur­na­ji mlad­ších Yevhen Stra­zhnyk, kte­rý vybo­jo­val 6 bodů (ze 7) a po záslu­ze tur­naj vyhrál! Gra­tu­lu­je­me!! Umís­tě­ní dal­ších… Číst dále »Tur­naj šacho­vých nadě­jí 2

4. a 5. kolo 1. ligy mládeže

Pra­ha 2. 12. 2023 Doprav­ní situ­a­ce po sně­že­ní se dotkla i 1. ligy mlá­de­že, kte­rá se hrá­la také v Pra­ze, v hote­lu Popu­lus. Všem nomi­no­va­ným hrá­čům pat­ří dík za to, že v těch­to slo­ži­tých pod­mín­kách nastou­pi­li, ješ­tě vět­ší… Číst dále »4. a 5. kolo 1. ligy mládeže