Přeskočit na obsah

Říjen 2018

Šachový vlak 2018

Šacho­vý vlak se letos usku­teč­nil v ter­mí­nu 23. – 16. 10. 2018 na tra­se Pra­ha – Ost­ra­va – Var­ša­va – Kra­kov – Hra­dec Krá­lo­vé – Pra­ha. Náš klub repre­zen­to­val Samu­el Trh­lík, kte­rý se… Číst dále »Šacho­vý vlak 2018

Hned od startu do čela

Naše druž­stvo mlá­de­že ŠK64 Plzeň vyhrá­lo všech­ny tři úvod­ní zápa­sy 1.ligy mlá­de­že sku­pi­ny B a zařa­di­lo se na prů­běž­ně prv­ní mís­to prů­běž­né­ho pořa­dí! Dlou­ho oče­ká­va­ná liga mlá­de­že byla koneč­ně odstar­to­vá­na. K prv­ní­mu dvoj­ko­lu… Číst dále »Hned od star­tu do čela