Přeskočit na obsah

Červen 2019

Krajský přebor H18 a H20

Domažli­ce 15. - 16. 6. 2019 Za skrom­né účas­ti 8 hrá­čů pro­bě­hl v Domažli­cích Kraj­ský pře­bor juni­o­rů a doros­ten­ců. Jedi­ný zástup­ce ŠK 64 Plzeň David Hlo­žek si ale počí­nal skvě­le! Ačko­li byl ratingem až čtvr­tý… Číst dále »Kraj­ský pře­bor H18 a H20

KP jednotlivců v rapid šachu

8. 6. 2019, Heř­ma­no­va Huť 7.Palková Kate­ři­na 4 - nej­lep­ší žena KP! Kom­plet­ní výsled­ky http://chess-results.com/tnr447531.aspx?lan=5

Mistrovství České republiky družstev starších žáků (57. Zaječice)

Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev star­ších žáků (57.Zaječice), 1.-2.6.2019 Chru­dim Vel­ká výpra­va ŠK 64 Plzeň odces­to­va­la na letoš­ní Mis­trov­ství ČR do Chru­di­mi (na tra­dič­ní a slav­né Zaje­či­ce, kte­ré se letos kona­li bez… Číst dále »Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev star­ších žáků (57. Zaječice)