Přeskočit na obsah

Září 2020

Tréninkový kemp

Hře­beč­ní­ky 25.-28.9.2020 Tré­nin­ko­vý kemp za pří­tom­nos­ti těch­to účast­ní­ků: Herejk Petr, Lorenc David, Hrd­lič­ka Vác­lav, Nový Daniel5.Nová Micha­e­la, Jan­čík Voj­těch, Jan­čík Mar­tin, Jan­čík Matěj, Hodl Voj­těch, Mame­tev Artem , Lang­ma­jer Jan,… Číst dále »Tré­nin­ko­vý kemp

Online Blesk ŠK64 Plzeň - září 2

Výsled­ky: 1.Petr Herejk 3, 4.Artem Mame­tev 2, 3.Anna Marie Šafářová1, 4.Hendrychová Tere­za 0. Podrob­ně na https://lichess.org/swiss/6Uy3KJI6.

Hrajeme spolu

Rado­by­či­ce, 20. 9. 2020 mlad­ší: 6.Marešová Deni­sa 4,5, 14.Jančík Voj­těch 3,5 (dále viz http://chess-results.com/tnr535522.aspx) star­ší: 3.Artem Mame­tev 5,5, 9.Marešová Micha­e­la 4, 12.Plic Edu­ard 4 (dále viz http://chess-results.com/tnr535521.aspx)

O Zlatého krále

Plzeň, 18. 9. 2020 2.Mametev Artem 5, 3.Janouš Marek 5, 4.Plic Edu­ard 4,5, 5.Langmajer Jan 4,5, 7.Jančík Voj­těch 4, 12.Les Jiří 3,5, 14.Hodl Voj­těch 3, 15.Šafářová Anna Marie 3, 16.Veličkov Domi­nik 3,… Číst dále »O Zla­té­ho krále

Online Blesk ŠK64 Plzeň - září 1

Výsled­ky: 1.Kiani Kia­ra­sh 7 ze 7, 2.Honza Lang­ma­jer 5, 3.Petr Herejk 5, 4.Míša Mare­šo­vá 4,5, 5.Vít Blud­ský 2,5, 6.Vojta Jan­čík 2, 7.Hynek Blud­ský 2. Podrob­ně na  https://lichess.org/swiss/gW358m4K.

Krajský přebor juniorů

Domažli­ce, 12. – 13. 9. 2020 Dvě stří­br­né medai­le vybo­jo­va­li naši čle­no­vé na Kraj­ském pře­bo­ru juni­o­rů a doros­ten­ců v Domažli­cích. Hon­za Lang­ma­jer hrál tur­naj do 18 let bez poráž­ky, dokon­ce jako jedi­ný pora­zil vítě­ze!… Číst dále »Kraj­ský pře­bor juniorů

Členské příspěvky 2020

Váže­ní čle­no­vé, blí­ží se nová sezó­na a to při­ná­ší povin­nost vyplý­va­jí­cí z člen­ství v klu­bu - zapla­tit člen­ské pří­spěv­ky za rok 2020!  Pro­sí­me tedy o zaslá­ní člen­ských pří­spěv­ků do 15.10.2020 na ban­kov­ní účet klu­bu: 257349750/0300 Výše… Číst dále »Člen­ské pří­spěv­ky 2020

Turnaj o Zlatého krále

Tur­naj mlá­de­že v rapid šachu (pro hrá­če 2005 a ml.) tra­dič­ně star­tu­je novou sezó­nu již 18. září od 16:00. Mís­to koná­ní: Cen­t­rum logic­kých her FAV ZČU Plzeň - stu­dov­na, Tech­nic­ká 8. Urče­no pro… Číst dále »Tur­naj o Zla­té­ho krále