Přeskočit na obsah

Šachový tábor 2012

Let­ní dět­ský tábor mla­dých šachis­tů se usku­teč­nil v are­á­lu LDT Bonětice