Přeskočit na obsah

Červen 2021

Vydány propozice Šachového festivalu Plzeň 2021

Šacho­vý fes­ti­val Plzeň 2021 se usku­teč­ní v ter­mí­nu 23. — 29. 8. 2021. Kom­plet­ní pro­po­zi­ce, včet­ně všech dopro­vod­ných tur­na­jů, nalez­ne­te na strán­ce Pro­po­zi­ce. Bude­me se těšit na vaši účast!

Šachový turnaj mládeže na závěr sezóny

14. 6. 2021, Plzeň, ZŠ Mar­ti­na Luthe­ra 1.Hof­f­mann Jiří 5, 2.Hon­cha­rov Makar 4, 3.Drob­ný Anto­nín 4, 4.Shku­ra­tov Aleksan­dr 3,5, 5.Sinel­ni­kov Ště­pán 3, 6.Hof­f­mann Jan 3,  7.Trh­lík Mar­tin 3, 8.Steh­lík Rudolf 3, 9.Horá­ko­vá Kate­ři­na 2,5, 10.Drob­ný Mar­tin 2, 11.Lob­kowicz Jaro­slav 2, 12.Weissko­pf Jan 2, 13.Ngu­yen Huy… Číst dále »Šacho­vý tur­naj mlá­de­že na závěr sezóny

Čtrnáctí v republice!

Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev mlad­ších žáků, Pra­ha 11. - 13. 6. 2021 Po dlou­hé době se šachis­té zase sešli pří­mo u šachov­nic a to hned u Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev mlad­ších žáků. Hrá­lo se v luxus­ním… Číst dále »Čtr­náctí v republice!

Nedělní turnaje na Lichess (8) + celkové výsledky

Šacho­vý tur­naj pro začí­na­jí­cí č. 8 onli­ne na lichess.org 13. 6. 2021, https://lichess.org/swiss/9dwN1Lww 1.Hen­drych­o­vá Tere­za (Ter­­ka-3107) 5,5, 2.Trh­lík Mar­tin (Mar­tin­Trh­lik) 5,5, 3.Hon­cha­rov Makar (Maki­Hon­cha­rov) 5, 4.Musil Voj­těch (Voj­tik­Musil) 4, 5.Drob­ný Anto­nín (TonDa_D) 3,5, 6.Ngu­yen Vik­tor (Viktor_Nguyen) 2,5, 7.Kout­ný David (Scu­tiDK) 2,… Číst dále »Neděl­ní tur­na­je na Lichess (8) + cel­ko­vé výsledky

Nedělní turnaje na Lichess (7)

Šacho­vý tur­naj pro začí­na­jí­cí č. 7 onli­ne na lichess.org 6. 6. 2021, https://lichess.org/swiss/G6VBfRDv 1.Hof­f­mann Jiří (Chlu­pik) 6, 2.Hon­cha­rov Makar (Maki­Hon­cha­rov) 5, 3.Ngu­yen Vik­tor (Viktor_Nguyen) 4, 4.Sinel­ni­kov Ště­pán  (andrey3421) 4, 5.Horá­ko­vá Kate­ři­na (Kat­kaH) 4, 6.Weissko­pf… Číst dále »Neděl­ní tur­na­je na Lichess (7)