Přeskočit na obsah

Červen 2014

Druhá desítka na republice

Druž­stvo mlad­ších žáků Šacho­vé­ho klu­bu 64 Plzeň obsa­di­lo na Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev mlad­ších žáků ve vyrov­na­ném poli koneč­né 19. mís­to jen tři body od prv­ní desít­ky. Opro­ti nasa­ze­ní (24.) si… Číst dále »Dru­há desít­ka na republice