Přeskočit na obsah

Šachový tábor 2016

V objek­tu “Zele­né údo­lí - Rekre­ári­um Šlo­vi­ce” v Hřebečníkách–Šlovicích na Rakov­nic­ku pro­bě­hl ve dnech 16.-23. 7. 2016 Let­ní šacho­vý tábor. Pořa­da­te­lem byl Šacho­vý klub 64 Plzeň a zúčast­ni­lo se ho 70 spo­ko­je­ných dětí ve věku 7 - 18 let.

Skvě­lou atmo­sfé­ru tábo­ra doku­men­tu­jí den­ní foto­ga­le­rie, kte­ré nalez­ne­te níže.

Výsled­ky tábo­ro­vých tur­na­jů nalez­ne­te na http://chess-results.com/tnr231290.aspx?lan=5&art=0&wi=821.

Fotogalerie - neděle 17. 7. 2016

Fotogalerie - pondělí 18. 7. 2016

Fotogalerie - úterý 19. 7. 2016

Fotogalerie - středa 20. 7. 2016

Fotogalerie - čtvrtek 21. 7. 2016

Fotogalerie - pátek 22. 7. 2016

Fotogalerie - sobota 23. 7. 2016