Přeskočit na obsah

Prosinec 2017

Klatovská věž 2 - Kaznějov

Kla­tov­ská věž, 2.turnaj, Kaz­ně­jov 2. 12. 2017 – v tur­na­ji 1.-4.třídy 4.Š.Kuchta 5,5 b., 11.Kuchta L. 4.

1. liga mládeže

Sobot­ní ligo­vé dvo­ju­tká­ní v Pra­ze naše mlá­dež­nic­ké Áčko absol­vo­va­lo s bilan­cí jed­né výhry a jed­né pro­hry a drží se na 5. mís­tě tabul­ky (3 body od aktu­ál­ně dru­hé­ho Dvor­ce a 2 body na tře­tí mís­to). Béč­ko bohu­žel… Číst dále »1. liga mládeže

Open Plzeň 2017

Na mezi­ná­rod­ním tur­na­ji Open Plzeň si skvě­le vedl David Hlo­žek, v šes­ti ode­hra­ných par­ti­ích zís­kal bez poráž­ky 4 body (do ela při­pi­su­je 63 bodů – 3x remi­zo­val s hrá­či nad 2000) a obsa­dil fan­tas­tic­ké… Číst dále »Open Plzeň 2017