Vánoční turnaj – přebor Masarykova gymnázia

Výsled­ky Vánoč­ní­ho tur­na­je – pře­bo­ru Masa­ry­ko­va gym­ná­zia, 18.12.2017 (tuč­ně regis­tro­va­ní hrá­či ŠK 64 Plzeň): 1.Polák Michal 6½, 2.Janouš Marek 5½, 3.Vilí­mek Vít 5, 4.Šeter­le Matěj 5, 5.Lang­ma­jer Jan 4½, 6.Tei­chmann Cyril 4½, 7.Les Jiří 4, 8.Šťast­ný Jiří 4, 9.Lang­ma­je­ro­vá Jana 4, 10.Trh­lík Samu­el 3½, 11.Šťast­ný Josef 3½, 12.Hein­rich Domi­nik 3½, 13.Šafá­řo­vá Mag­da­lé­na 3, 14.Kraus Kris­ti­án 3, […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu (Ampér 3)

Tur­naj star­ších 5.(1.H12) Marek Janouš 5, 6.(3.H14) Jan Lang­ma­jer 5, 7.(2.H12) Jiří Les 5, 8.(4.H14) Vít Vilí­mek 4½, 10.(1.OD) Jana Lang­ma­je­ro­vá 4½, 12.(2.OD) Eva Trej­ba­lo­vá 4½, 18.(5.H12) Artem Mame­tev 4, 27.(1.D14) Mag­da­lé­na Šafá­řo­vá 3, 30.(2.D12) Anna Marie Šafá­řo­vá 3, 36.(12.H12) Edu­ard Plic 2½, 42.(17.H12) Dino Sulja­ko­vič 1. Tur­naj  mlad­ších: 3.(2.H10) Ondřej Novák 5, 7.(2.H8) Hynek Bludský […]

Soutěže družstev dospělých

RP sk.A 5.kolo: ŠK 64 Plzeň E – Sokol Čer­ve­né Poří­čí A 1:4 (Sun­ko­vá 0,5, Novák O. 0, Šafá­řo­vá M. 0, Šafá­řo­vá A. 0, Novák M. 0,5) RP sk.B 5.kolo: ŠK 64 Plzeň C – ŠK Líně C 2:3 (Kre­sl 0,5, Mál­ko­vá 0, Vilí­mek 0,5, Trh­lík 0, Les 1) RP sk.B 5.kolo: ŠK 64 Plzeň D – Loko […]

Soutěže družstev dospělých

KP1 4.kolo ŠK 64 A – ŠK Tachov 7:1 (Kle­ment 1, Herejk 0,5, Šedi­vý 1, Bechyn­ský 1, Nový 0,5, Hlo­žek 1, Ran­da 1, Kocan­do­vá 1), snad­né vítěz­ství nad vel­mi osla­be­ným sou­pe­řem, KP3 4.kolo ŠK 64 B – Heř­Nýř C 2:3 (Lorenc 1, Hrd­lič­ka 0, Šeter­le 1, Mareš 0, Mare­šo­vá 0), smol­ná poráž­ka po dlou­hém šesti­ho­di­no­vém a nako­nec neú­spěš­ném boji Pet­ra Mare­še, cen­né vítězství […]

Memoriál prof. M. Šimandla

Memo­ri­ál prof. M. Šiman­d­la – tur­naj v rapid šachu 9. 12. 2017 v Plzni stu­dov­ně FAV, spo­lupo­řá­dal ŠK 64 Plzeň: 1. FM Gre­gor Jiří 7,5, 2. Eret Jonáš 7, 3. FM Simet Mar­tin 7, cel­kem 44 hrá­čů Výsled­ky hrá­čů ŠK 64: 21.Marek Janouš 4½ (výkon 1824, do rapid elo při­bliž­ně +124), 26.Vít Vilí­mek 4 (1522, -12), 30.Jana Lang­ma­je­ro­vá 4 (1430, […]

Členské příspěvky ŠK64 Plzeň

Přá­te­lé, rok 2017 sice poma­lu kon­čí, ale vět­ši­na čle­nů klu­bu zatím nemá za letoš­ní rok zapla­ce­né člen­ské pří­spěv­ky (pro rok 2017 jen Herejk, Kocan­do­vá, Křen, Kře­no­vá, Lang­ma­jer, Lang­ma­je­ro­vá, Les, Málek, Mál­ko­vá, Mareš, Mare­šo­vá M., Mare­šo­vá D., Nová, Pal­ko­vá, Šafá­řo­vá M., Šafá­řo­vá A., Truk­so­vá a Ran­da). Člen­ské pří­spěv­ky jsou stá­le ve stej­né výši – 310 Kč pro dospělé, […]

3. turnaj Plzeňské šachové ligy 2017/2018

Kva­li­fi­kač­ní tur­naj 1. Plic Edu­ard 7, 2. Hasman Vla­di­slav 5½, 3. Křen Adam 5, 4. Cirn­fus Jan 5, 5. Šafá­řo­vá Anna Marie 5, 6. Suchá Eliš­ka 4½, 7. Kuchta Lukáš 4½, 8. Kuchta Ště­pán 4½, 9. Jan Tade­áš 4, 10. Kuče­ra Jan 4, 11. Něme­ček Dan 4, 12. Roha­no­vá Anna 4, 13. Šafá­řo­vá Mag­da­lé­na 4, 14. Baudin […]

Soutěže družstev dospělých

RP A – 4.kolo, Suši­ce – ŠK 64 Plzeň E 4 : 1 (Nový 1, Novák 0, Šafá­řo­vá M.0, Kuchta Š.0, Kuchta L.0) RP B – 4.kolo, ŠK Líně C – ŠK 64 Plzeň D 3 : 2 (Šťast­ný Jo.0, Lang­ma­jer 1, Lang­ma­je­ro­vá 0, Janouš 0, Šťast­ný Ji.1), SŠK Heř­Nýř D – ŠK 64 Plzeň C 1,5 : 3,5 (Hrd­lič­ka 0,5, Kre­sl 1, Mál­ko­vá 1, […]

Žebříčky ŠK 64 Plzeň k 1.12.2017

Pořa­dí dle ELO FIDE: 1. Herejk Petr KM 2196, 2. Pal­ko­vá Kate­ři­na KMž 2052 (3.místo v kraj­ském žeb­říč­ku žen), 3. Ran­da Miroslav KM 2043, 4. Hlo­žek David 1.VT, 1938 (1.místo v kraj­ském žeb­říč­ku H14, 7.místo v žeb­říč­ku ČR H14), 5. Bechyn­ský Jan 1.VT, 1893, 6. Lorenc David 2.VT, 1766, 7. Kocan­do­vá Mar­ti­na 1ž.VT, 1702, 8. Hrd­lič­ka Vác­lav 2.VT, 1693, […]

1. liga mládeže

Sobot­ní ligo­vé dvo­ju­tká­ní v Pra­ze naše mlá­dež­nic­ké Áčko absol­vo­va­lo s bilan­cí jed­né výhry a jed­né pro­hry a drží se na 5. mís­tě tabul­ky (3 body od aktu­ál­ně dru­hé­ho Dvor­ce a 2 body na tře­tí mís­to). Béč­ko bohu­žel oba zápa­sy pro­hrá­lo a spadlo s 1 bodem na posled­ní 12.místo. A popo­řád­ku: V dopo­led­ním zápa­se nastu­po­va­lo Áčko pro­ti super­fa­vo­ri­tům Por­gu Pra­ha a ode­hrá­lo zápas, za kte­rý se roz­hod­ně nemusí […]

Soutěže družstev dospělých

KP I - Dvo­rec – ŠK 64 Plzeň A 4 : 4 (Kle­ment 0, Herejk 0,5, Pal­ko­vá 1, Bechyň­ský 0,5, Nový 1, Hlo­žek 0, Ran­da 0,5, Lorenc 0,5) – Áčko je se tře­mi remí­za­mi na prů­běž­ném 7.místě. KP III – Dvo­rec C – ŠK 64 Plzeň B 2,5 : 2,5 (Hrd­lič­ka 0,5, Šeter­le 0,5, Kre­sl 0,5, Hein­rich 0, Janouš 1), béč­ko je […]