Přeskočit na obsah

Září 2018

Tréninkový kemp

Tré­nin­ko­vé­ho kem­pu ŠK64 Plzeň ve dnech 27. – 30. 9. 2018 v RZ Star Line ve Šlo­vi­cích se zúčast­ni­lo cel­kem 31 osob, mla­dí šachis­té absol­vo­va­li 10,5 hodi­ny tré­nin­ku, dva výle­ty, stih­li si zahrát… Číst dále »Tré­nin­ko­vý kemp

O Zlatého krále 2018

Výsled­ky prv­ní­ho tur­na­je mlá­de­že v nové sezó­ně pořá­da­né­ho naším klu­bem. Tur­naj hrá­čů nad 1250 (tuč­ně ozna­če­ní hrá­či čle­no­vé ŠK 64 Plzeň) 1.Janouš Marek ELO 1642 6, 2.Vilímek Vít 1557 5, 3.Langmajer Jan 1593 4,5, 4.Málková… Číst dále »O Zla­té­ho krá­le 2018

Informace ŠK 64 Plzeň

V sobo­tu 25. 8. 2018 pro­běh­la člen­ská schůze ŠK 64 Plzeň. V pří­lo­ze najde­te usne­se­ní při­ja­té člen­skou schůzí. Nové Šacho­vé úter­ky v hote­lu LIONS začí­na­jí v úte­rý 11. 9. 2018, vždy od 15,30 do cca 19,30, mís­to:… Číst dále »Infor­ma­ce ŠK 64 Plzeň