Přeskočit na obsah

Prosinec 2021

Den šachu ve Lhotě

12. 12. 2021 Plzeň-Lho­ta Hlav­ní akcí Dne šachu pořá­da­né­ho naším Šacho­vým klu­bem 64 Plzeň ve Lho­tě v nedě­li 12. 12. 2021 byla simul­tán­ka s vel­mis­trem Mar­ti­nem Petrem, před­se­dou Šacho­vé­ho sva­zu Čes­ké repub­li­ky. Cel­ko­vé skó­re bylo 10,5 : 1,5… Číst dále »Den šachu ve Lhotě

2. turnaj Klatovské věže

Plzeň-Let­­ná 11.12.2021 Mlad­ší: 1.Hon­cha­rov Makar 7 (ze 7! skvě­lé vel­ká gra­tu­la­ce!), 8.Sinel­ni­kov Ste­pan 4, 12.Kužel Filip 3,5, 16.Tirb Ale­xej 3. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr598060.aspx?lan=5&art=1&rd=7. Star­ší: 4.Tolar Ben 4, 7.Kužel Denis… Číst dále »2. tur­naj Kla­tov­ské věže

Mezinárodní rapid turnaj

v rám­ci Čes­­ko-němec­­ké­­ho víken­du, onli­ne 11. 12. 2021 Pořa­dí našich hrá­čů: 3.Mare­šo­vá Micha­e­la 5, 9.Mame­tev Artem 4, 21.Mare­šo­vá Deni­sa 3, 21.Hon­cha­rov Makar 1,5. Podrob­né výsled­ky na https://lichess.org/swiss/Id8hgWkT.