Mezinárodní šachový festival INGEM - PLZEŇ 2013

Ve dnech 17. - 24. 8. 2013 pro­bě­hl 12. roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho šacho­vé­ho fes­ti­va­lu INGEM - PLZEŇ 2013. Vítě­zem mezi­ná­rod­ní­ho OPEN tur­na­je se stal vel­mis­tr Petr Neu­man před Něm­cem Pliuschkim a Rusem Chu­di­nov­ski­chem. Tur­naj mlá­de­že vyhrál Vác­lav Truksa a bles­ko­vý tur­naj vel­mis­tr Jiří Što­ček. Na pro­gra­mu fes­ti­va­lu byla také bese­da s vel­mis­trem Vlas­ti­mi­lem Hor­tem a mezi­ná­rod­ním mis­trem Janem Michál­kem o his­to­rii šachu v Plzni a Plzeň­ském kra­ji a simultánka […]