Přeskočit na obsah

Leden 2024

6. a 7. kolo 1. ligy mládeže

Domažli­ce 20. 1. 2024 Bohu­žel bez Hyn­ka i Víti Blud­ských, Mar­ti­na Ten­ka a nako­nec i bez nemoc­né­ho Vaší­ka Kou­tec­ké­ho (šes­tý hráč se bohu­žel shá­něl až v pátek večer) odje­lo naše Béč­ko do Domažli­ce k 6. a 7. kolu 1. ligy mlá­de­že,… Číst dále »6. a 7. kolo 1. ligy mládeže

Online Blesk ŠK64 Plzeň - leden3

Blesk ŠK64Plzeň leden3, pon­dě­lí 15.1.2024 od 19:30 na https://lichess.org/swiss/YFJ6Ilrc: 1.Hon­cha­rov Makar 5, 2.Šeter­le Matěj 4, 3.Rawlings Ben 2,5, 4.Vaník Jakub 2,5, 5.Kameneckyi Vlad 1, 6.Rawlings M. 0.

Velká cena Plzně

Prv­ní letoš­ní sobo­ta pat­ři­la pokra­čo­vá­ní Vel­ké ceny Plzeň­ské­ho kra­je – ve spo­le­čen­ském sále Střed­ní prů­mys­lo­vé ško­ly doprav­ní zor­ga­ni­zo­val Šacho­vý klub 64 Plzeň Vel­kou cenu Plz­ně. Na star­tu se sešlo cel­kem 73 hrá­čů,… Číst dále »Vel­ká cena Plzně