Přeskočit na obsah

Červenec 2023

O pohár města Klatov

Kla­to­vy 1. – 9. 7. 2023 V tra­dič­ním prázd­ni­no­vém tur­na­ji se před­sta­vi­lo hned něko­lik hrá­čů ŠK 64 Plzeň. V tur­na­ji A si skvě­le počí­nal Marek Janouš, kte­rý vybo­jo­val 6 bodů a obsa­dil vyni­ka­jí­cí 6. mís­to. Na skvě­lém 14. mís­tě se… Číst dále »O pohár měs­ta Klatov