Přeskočit na obsah

Březen 2017

Míša Marešová veze z MČR bronz!!

Míša Mare­šo­vá vybo­jo­va­la na nej­pres­tiž­něj­ší repub­li­ko­vé akci mlá­de­že - Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky mlá­de­že v kate­go­rii dívek do 12 let bron­zo­vou medai­li! V dra­ma­tic­ké a ner­vy­drá­sa­jí­cí kon­cov­ce posled­ní­ho devá­té­ho kola pora­zi­la stří­br­nou Mar­ti­nu Šťast­nou a se… Číst dále »Míša Mare­šo­vá veze z MČR bronz!!

Marek Janouš vítězem Plzeňské šachové ligy 2016/2017

Finá­lo­vým tur­na­jem vyvr­cho­li­la v pátek 10.3.2017 Plzeň­ská šacho­vá liga. V tur­na­ji nej­lep­ších osmi hrá­čů postu­pu­jí­cích ze semi­fi­ná­le byl nej­lep­ším Marek Janouš, kte­rý všech svých sed­mi body finá­lo­vých sou­pe­řů pora­zil a zaslou­že­ně se stal vítě­zem… Číst dále »Marek Janouš vítě­zem Plzeň­ské šacho­vé ligy 2016/2017