Přeskočit na obsah

Online Blesk ŠK64 Plzeň - únor 3

Blesk ŠK64 Plzeň - únor3, pon­dě­lí 20. 2. 2023 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/4UpolL50): 1.Herejk Petr 3 ze 3, 2.Blud­ský Vít 1,5, 3.Blud­ský Hynek 1,5, 4.Jan­čík Voj­těch 0.

Blesk ŠK64 - únor3 max1500, pon­dě­lí 20. 2. 2023 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/XQif3frA): 1.Kuchta Ště­pán 6,5 ze 7, 2.Böhm Jan 5,5, 3.Slu­ka Petr 5, 4.Mach Jan 5, 5.Mareš Jakub 4, 6.Vokrač­ka Vít 3,5, 7.kubajes85 3,5, 8.Tomek Jakub 3,5, 9.Tirb Ale­xej 3, 10.Poj­han Daniel 3, 11.Car­loscz 3, 12.Gali­so­vá Dia­na 3, 13.Kužel Daniel 2,5, 14.Jan­čík Matěj 2, 15.Seve­rinR 2, 16.Kužel Filip 1.

Seri­ál pon­děl­ních bles­ko­vých onli­ne tur­na­jů pokra­ču­je příští pon­dě­lí 27. 2. 2023 tra­dič­ně od 19,30 h. - tur­naj „Blesk ŠK64 Plzeň – únor4“ na https://lichess.org/swiss/tKVLVeqf, a tur­naj „Blesk ŠK64 únor4 – max1500“ pro hrá­če s ELO do 1500 na https://lichess.org/swiss/0W3zY1IY.

Při­poj­te se a pojď­te si zahrát!!