Přeskočit na obsah

Červenec 2016

Letní šachový tábor 2016

V objek­tu “Zele­né údo­lí - Rekre­ári­um Šlo­vi­ce” v Hřebečníkách–Šlovicích na Rakov­nic­ku pro­bě­hl ve dnech 16.-23. 7. 2016 Let­ní šacho­vý tábor. Pořa­da­te­lem byl Šacho­vý klub 64 Plzeň a zúčast­ni­lo se ho 70 spo­ko­je­ných dětí ve… Číst dále »Let­ní šacho­vý tábor 2016