Přeskočit na obsah

Říjen 2021

Mistrovství Čech mládeže

Her­lí­ko­vi­ce 22. – 29. 10. 2021 Účast hrá­čů Šacho­vé­ho klu­bu 64 Plzeň na letoš­ním Mis­trov­ství Čech mlá­de­že 2021 v Her­lí­ko­vi­cích byla tro­chu slab­ší než v minu­lých letech. Pře­ci jen méně postu­pu­jí­cích z kraj­ské­ho pře­bo­ru, hra­né­ho… Číst dále »Mis­trov­ství Čech mládeže

Odložená premiéra

Koneč­ně! Po roč­ní pau­ze prak­tic­ky bez sou­tě­ží druž­stev dospě­lých jsme se sešli v Hote­lu Lions, a to nejen při pří­le­ži­tos­ti odlo­že­né pre­mi­é­ry naše­ho Áčka ve 2. lize. Své úvod­ní par­ty sezó­ny sehrá­lo také Béč­ko v KP2… Číst dále »Odlo­že­ná premiéra