Přeskočit na obsah

Srpen 2020

Mistrovství Evropské unie

Kou­ty nad Des­nou 14. – 22. 8. 2020 V kate­go­rii U14 hrál Marek Janouš. Z deví­ti kol posbí­ral 5 bodů a obsa­dil pěk­né 9. mís­to. Gra­tu­lu­je­me! Kom­plet­ní výsled­ky http://chess-results.com/tnr531988.aspx?lan=5 Foto­ga­le­rie https://sachysvetla.rajce.idnes.cz/EUYCC_2020_Players/ https://sachysvetla.rajce.idnes.cz/EUYCC_2020

Šachový tábor 2020 – pátek

Den 7. — pátek 7. 8. 2020 Tré­nin­ky — spor­tov­ní odpo­led­ne — taj­ný úkol — dis­ko­té­ka   Fotogalerie

Šachový tábor 2020 – neděle

Den 2. — nedě­le 2. 8. 2020 Tré­nin­ky — olym­pi­á­da dušev­ních spor­tů — před­náš­ky o zdra­vo­vě­dě Prv­ní tábo­ro­vé ráno bylo zahá­je­no roz­cvič­kou s výhle­dem na rekre­ač­ní stře­dis­ko. Tré­nin­ky pro­bí­ha­ly krás­ně a hlad­ce, šachis­té zís­ka­li spous­tu… Číst dále »Šacho­vý tábor 2020 – neděle