Přeskočit na obsah

Červen 2018

David Hložek mistrem republiky!

Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky škol­ních druž­stev, Zlín 19.-20.6.2018 Hrá­lo se hned ve třech kate­go­ri­ích  – 1.-5.třída ZŠ, 6.-9.třída ZŠ a střed­ní ško­ly. A prá­vě nej­star­ší kate­go­rie při­nes­la pro plzeň­ský šach a také pro náš… Číst dále »David Hlo­žek mis­trem republiky!

Mistrovství České republiky družstev mladších žáků – Varnsdorf 15.-17.6.2018

V pátek po úspěš­ně absol­vo­va­né ces­tě v 16,10 celý náš tým ve žlu­tém nastu­po­val v sesta­vě Marek Janouš, Artem Mame­tev, Jir­ka Les, Samu­el Trh­lík, Hynek Blud­ský a Natá­lie Kře­no­vá se star­tov­ním čís­lem 19 k prv­ní­mu kolu… Číst dále »Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev mlad­ších žáků – Varn­sdorf 15.-17.6.2018

Mistrovství České republiky družstev starších žáků „Zaječice 2018“ – Chrudim 2.-3.6.2018

Na Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev star­ších žáků v Chru­di­mi byly naše žlu­té klu­bo­vé dre­sy hod­ně vidět. Cel­kem 17 hrá­čů ŠK 64 Plzeň ve všech třech hra­ných sou­tě­žích absol­vo­va­lo devět par­tií a povět­ši­nou… Číst dále »Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev star­ších žáků „Zaje­či­ce 2018“ – Chru­dim 2.-3.6.2018