Krajský přebor mládeže 2013

Kla­to­vy 27.-28. 4. 2013 kate­go­rie HD10: 2. Micha­e­la Mare­šo­vá (1. v D10), 6. Adri­a­na Mál­ko­vá (2. v D10), 16. Cyril Tei­chmann kate­go­rie HD12: 1. David Hlo­žek, 7. Filip Kre­sl, 9. Tomáš Doan, 15. Eva Trej­ba­lo­vá (3. v D12), 17. Robin Kopic kate­go­rie HD14: 1. Mar­tin Simet, 4. Dan Pešek kate­go­rie HD16: 1. Michal Seják, 4. Vác­lav Truksa, 5. Jan Trej­bal kate­go­rie HD18-20: 2. Mar­tin Kopřiva […]

6. turnaj KP mládeže v rapid šachu

Líně-Sul­­kov 20. 4. 2013 kate­go­rie mlad­ší: 3. Adri­a­na Mál­ko­vá (1. v kat. D10), 4.Vít Pešek (3. v H10), 8.Michaela Mare­šo­vá (1. v D8), 10.Eva Trej­ba­lo­vá (2. v D10), 14. Cyril Tei­chmann. kate­go­rie star­ší: 1. Michal Seják, 2. David Hlo­žek (1. v H12), 3. Mar­tin Simet (1. v H14), 6. Vác­lav Truksa (2. v H14), 14. Tomáš Doan, 30. Dan Pešek.

Velikonoční soustředění PŘIMDA 2013

Šacho­vý klub 64 Plzeň uspo­řá­dal ve dnech 30.-31. 3. 2013 v hote­lu Při­m­da, v obci Při­m­da (okr. Tachov) veli­ko­noč­ní sou­stře­dě­ní mlá­de­že. Zúčast­ni­lo se ho 11 dětí, hlav­ní nápl­ní sou­stře­dě­ní byl tré­nink tak­ti­ky a kon­co­vek, nechy­běl ale také výlet na zří­ce­ni­nu hra­du Přimda.