Velikonoční turnaj

Veli­ko­noč­ní­ho tur­na­je (26.-27.3.2016, hotel Hazu­ka) 1. Simet Mar­tin 1999 TJ Plzeň Košut­ka z.s. 5,5, 2. Sta­ník Michal 1734 ŠK Líně 5,0, 3. Pal­ko­vá Kate­ři­na 2018 ŠK Líně 5,0, 4. Nechut­ný Michal 1557 SK Pet­řín Plzeň 5,0, 5. Fla­jš­man Pavel 1653 ŠK Dvo­rec 5,0, 6. Málek Milan 1668 ŠK 64 Plzeň 4,5, 7. Holý Filip 1966 TJ Sokol Plzeň-Let­­ná 4,0, […]

6. turnaj Plzeňské šachové ligy 2015/2016

6. tur­na­ji Plzeň­ské šacho­vé ligy (ZČU 18.3.2016) 2. Kraus Kris­ti­án (15. ZŠ) 6,5, 4. Plic Voj­těch (22. ZŠ) 4,5, 5. Janouš Marek (28. ZŠ) 4,5, 9. Trh­lík Samu­el (ZŠ Nepo­muk) 4,0, 10. Zíka Richard (28. ZŠ) 4,0, 11. Šůla Jan (2. ZŠ) 4,0, 13. Hasman Vla­di­slav (2. ZŠ) 3,5, 14. Vilí­mek Vít (28. ZŠ) 3,0, 15. Šťast­ný Jiří (GYMIK) 3,0, 16. Urbá­nek Lukáš (22. ZŠ) 3,0, 17. Jed­lič­ka Tomáš (28. ZŠ) 3,0, 18. Urbá­nek Voj­těch (22. ZŠ) 3,0, […]

Důležitá výhra na půdě Plzně Letné B!

V nedě­li 13. 3. 2016 se jelo Áčko por­vat o vele­dů­le­ži­té body do tabul­ky KPII na Let­nou v Plzni. Domá­cí nastou­pi­li ve vel­mi sil­né sesta­vě, a i když jsou v tabul­ce na spod­ních příč­kách, oče­ká­val se tuhý boj. To se také potvr­di­lo. Po hodi­ně hry jsme díky skvě­lé výhře Davi­da Hlož­ka na 6. šachov­ni­ci ved­li, ale to byl pou­ze začá­tek. Na 8. šachov­ni­ci nastoupil […]

Mistrovství České republiky mládeže 2016

Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky mlá­de­že, Kou­ty na Des­nou 5. - 12. 3. 2016  Zde bojo­va­li sta­teč­ně i naši zástup­ci. V kate­go­rii dívek do 12 let se Adri­a­na Mál­ko­vá s 5,5 body umís­ti­la na 6. mís­tě, Micha­e­la Mare­šo­vá ve stej­né kate­go­rii se 4,5 body skon­či­la na 11. mís­tě. Mar­tin Simet v kate­go­rii H16 skon­čil s 5 body na 9. mís­tě. Kom­plet­ní výsled­ky - http://chess-results.com/tnr210107.aspx?lan=5

4. turnaj Klatovské věže

4. tur­naj Kla­tov­ské věže - Zbůch 5.3.2016 tur­naj mlad­ších: 3. Janouš Marek 5, 10.Štván Jan 4, 11.Trhlík Samu­el 4, 14.Vilí­mek Vít 4, 16.Mužík Voj­těch 3, 20.Šafá­řo­vá Anna Marie 3, 22.Ada­mec Patrik 3, 24.Škodová Marie 3, 26.Novák Ondřej 2 tur­naj star­ších: 1. Plic Voj­těch 5, 5. Win­tr Filip 4½, 6. Šťast­ný Josef 4½, 7. Šťast­ný Jiří 4, […]