Přeskočit na obsah

Květen 2019

Hrajeme spolu 2019

Rado­by­či­ce 26.5.2019 Výsled­ky Mlad­ší: 10. (3.mezi děv­ča­ty) Ste­pa­nyshyn Kate­ri­na 4, 24.Mare­šo­vá Deni­sa 3. http://chess-results.com/tnr446112.aspx?lan=5 Star­ší: 4. (2.mezi děv­ča­ty) Mare­šo­vá Micha­e­la 5, 20.Plic Edu­ard 2. http://chess-results.com/tnr446113.aspx?lan=5  

Táborák a zahradní turnaj

V pátek 21. 6. 2019 se na zahra­dě v Čer­ve­ném Újezdě 20 (odbočka mezi Líně­mi a Zbů­chem) usku­teč­ní tra­dič­ní tábo­rák pro čle­ny, rodi­če a přá­te­le ŠK 64 Plzeň. Začá­tek 17,00 h., podrob­né pro­po­zi­ce viz pří­lo­ha. Vez­mě­te… Číst dále »Tábo­rák a zahrad­ní turnaj

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.30, Plzeň 14. 5. 2019 1.Janouš Marek 8, 2.Herejk Petr 7,5, 3.Bechynský Jan 7, 4.Langmajer Jan 4, 5.Šeterle Matěj 2,5, 6.Mametev Artem 1. http://chess-results.com/tnr440545.aspx?lan=5

Krajský přebor jednotlivců v bleskovém šachu

Kraj­ský pře­bor jed­not­liv­ců v bles­ko­vém šachu, 11.5.2019 Plzeň-Košut­ka 11.(a 1.místo v kate­go­rii žen) Pal­ko­vá Kate­ři­na 6,5, 20.Lang­ma­jer Jan 5,5, 26.Hrd­lič­ka Vác­lav 5, 29.Mame­tev Artem 4,5. Gra­tu­la­ce Kat­ce Pal­ko­vé k zis­ku titu­lu kraj­ské pře­bor­ni­ce! http://chess-results.com/tnr439705.aspx?lan=5… Číst dále »Kraj­ský pře­bor jed­not­liv­ců v bles­ko­vém šachu