Hrajeme spolu 2019

Rado­by­či­ce 26.5.2019 Výsled­ky Mlad­ší: 10. (3.mezi děv­ča­ty) Ste­pa­nyshyn Kate­ri­na 4, 24.Mare­šo­vá Deni­sa 3. http://chess-results.com/tnr446112.aspx?lan=5 Star­ší: 4. (2.mezi děv­ča­ty) Mare­šo­vá Micha­e­la 5, 20.Plic Edu­ard 2. http://chess-results.com/tnr446113.aspx?lan=5  

Táborák a zahradní turnaj

V pátek 21. 6. 2019 se na zahra­dě v Čer­ve­ném Újezdě 20 (odbočka mezi Líně­mi a Zbů­chem) usku­teč­ní tra­dič­ní tábo­rák pro čle­ny, rodi­če a přá­te­le ŠK 64 Plzeň. Začá­tek 17,00 h., podrob­né pro­po­zi­ce viz pří­lo­ha. Vez­mě­te buř­ty, pití, dobrou nála­du; kdo má, vez­mě­te si, pro­sím, s sebou kem­pin­go­vé sedač­ky, oče­ká­vá se vel­ký počet účast­ní­ků a ne pro kaž­dé­ho bude­me mít při­pra­ve­né seze­ní. V sobotu […]

Krajský přebor jednotlivců v bleskovém šachu

Kraj­ský pře­bor jed­not­liv­ců v bles­ko­vém šachu, 11.5.2019 Plzeň-Košut­ka 11.(a 1.místo v kate­go­rii žen) Pal­ko­vá Kate­ři­na 6,5, 20.Lang­ma­jer Jan 5,5, 26.Hrd­lič­ka Vác­lav 5, 29.Mame­tev Artem 4,5. Gra­tu­la­ce Kat­ce Pal­ko­vé k zis­ku titu­lu kraj­ské pře­bor­ni­ce! http://chess-results.com/tnr439705.aspx?lan=5  

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.28, Plzeň 30. 4. 2019 1.Herejk Petr 7, 2.Janouš Marek 3, 5.Langmajer Jan 2. http://chess-results.com/tnr436576.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.29, Plzeň 7. 5. 2019 1.Langmajer Jan 9, 2.Palková Kate­ři­na 8,5, 3.Herejk Petr 8,5, 4.Bechynský Jan 6,5, 5.Janouš Marek 4,5, 6.Hrdlička Vác­lav 3,5, 7.Mametev Artem 1,5 http://chess-results.com/tnr438662.aspx?lan=5

Krajský přebor mládeže v Radobyčicích

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že, Rado­by­či­ce, 4. – 5. 5. 2019 Na Kraj­ském pře­bo­ru mlá­de­že v mra­zi­vých Rado­by­či­cích to 11× zacin­ka­lo. Výsled­ky spo­leč­né­ho tur­na­je H16+D16 1. (1.H16) Matě­jí­ček Voj­těch (ŠK Dvo­rec) 6½​ (do elo čr +28) 2. (2.H16) Lang­ma­jer Jan (ŠK 64 Plzeň) 5½​ (-10) 3. (3.H16) Mast­ný The­o­dor (SK Pet­řín Plzeň) 5 (+8) 4. (1.D16) Mare­šo­vá Micha­e­la (ŠK 64 Plzeň) […]

Nové ELO ČR k 5. 5. 2019

Pořa­dí ELO ČR hrá­čů ŠK 64 Plzeň k 5. 5. 2019 (roz­díl k 5. 1. 2019) 1. Herejk Petr 2154 (-10), 2. Pal­ko­vá Kate­ři­na 2015 (+13), 3. Bechyn­ský Jan 1970 (+63), 4. Ran­da Miroslav 1965 (+4), 5.(H18 1.) Hlo­žek David 1882 (+15), 6.(2.) Janouš Marek 1846 (+236 !!), 7. Lorenc David 1834 (+26), 8. Špač­ko­vá Mar­ti­na 1753 (-4), 9. Trej­bal Jan 1679 (-4), 10.(3.) […]

Nové ELO ČR v rapid šachu k 1. 5. 2019

Pořa­dí ELO ČR hrá­čů ŠK 64 Plzeň v rapid šachu k 1. 5. 2019 (roz­díl k 1. 3. 2019) 1.Herejk Petr 2212 (0), 2.Randa Miroslav 2008 (0), 3.Palková Kate­ři­na 1983 (0), 4.Bechynský Jan 1905 (-5), 5.Hložek David 1843 (0), 6.Špačková Mar­ti­na 1833 (0), 7.Langmajer Jan 1756 (+61), 8.Lorenc David 1726 (0), 9.Janouš Marek 1703 (-79), 10.Hrdlička Vác­lav 1685 (0), 11.Málek Milan 1682 (0), 12.Šeterle […]

Nové ELO FIDE k 1. 5. 2019

Pořa­dí ELO FIDE hrá­čů ŠK 64 Plzeň k 1. 5. 2019 (roz­díl k 1. 4. 2019) 1.Herejk Petr 2180 (-1), 2.Palková Kate­ři­na 2041 (0), 3.Randa Miroslav 2013 (0), 4.Bechynský Jan 1929 (+14), 5.Hložek David 1901 (-34), 6.Lorenc David 1778 (+5), 7.Janouš Marek 1777 (+9), 8.Špačková Mar­ti­na 1688 (-6), 9.Hrdlička Vác­lav 1673 (0), 10.Málek Milan 1667 (0), 11.Šeterle Matěj 1649 (-48), 12.Málková Adri­a­na 1551 […]