OPEN PLZEŇ 2018 vyhrál Jonáš Eret

Hlav­ní mezi­ná­rod­ní OPEN tur­naj fes­ti­va­lu PLZEŇ 2018 vyhrál v plzeň­ském hote­lu LIONS hráč ŠK Kla­to­vy Jonáš Eret. V deví­ti­ko­lo­vém klá­ní vybo­jo­val 7 bodů za pět výher a čty­ři remí­zy a před dru­hým Zdeň­kem Hábou z ŠK Mahr­la Pra­ha vyhrál o půl­bod. Tře­tí mís­to obsa­dil nej­lep­ší ze šes­ti­bo­do­vých Miroslav Palek. Jen díky hor­ší­mu pomoc­né­mu hod­no­ce­ní skon­čil čtvr­tý Jiří Hájek z ŠK Přeš­ti­ce a pátý Miroslav […]

Rozlosování ligy mládeže

Bylo vydá­no roz­dě­le­ní druž­stev do sku­pin, náš tým byl zařa­zen opět do sku­pi­ny B, kde kro­mě nás hra­jí VŠTE Čes­ké Budě­jo­vi­ce A, OAZA Pra­ha, ŠK Řev­ni­ce, ŠACH­klub Tábor, ŠK Dvo­rec, VŠTE Čes­ké Budě­jo­vi­ce B, Jawa Brod­ce, KŠ Říča­ny B, QCC Čes­ké Budě­jo­vi­ce, Pet­řín Plzeň a KŠ Říča­ny C. Opro­ti loň­ské­mu roku zde není žád­ný vylo­že­ný favo­rit, boj […]

Výsledky našich hráčů na prázdninových turnajích

OPEN Kla­to­vy – tur­naj A: 55.Hlo­žek David 4 (+84 bodů do ratingu !! skvě­le) OPEN Kla­to­vy – tur­naj B: 38.Janouš Marek 5,5 (a +132 bodů do ratingu !!), 138.Šafá­řo­vá M.2,5, 144.Nová Micha­e­la 1,5, OPEN Kla­to­vy – tur­naj mlá­de­že: 2.Mame­tev Artem 5,5 (vyni­ka­jí­cí výkon Arte­ma!), 8.Janouš Marek 4,5, 10.Lang­ma­jer Jan 4, 21.Šafá­řo­vá Anna Marie 3, 22.Novák Ondřej […]

Aktuality z šachového tábora

8. den - sobo­ta 11. srp­na foto­ga­le­rie 7. den - pátek 10. srp­na foto­ga­le­rie 6. den - čtvr­tek 9. srp­na foto­ga­le­rie 5. den - stře­da 8. srp­na foto­ga­le­rie 4. den - úte­rý 7. srp­na foto­ga­le­rie živé šachy 3. den - pon­dě­lí 6. srp­na foto­ga­le­rie 2. den - nedě­le 5. srp­na Ráno jsme se pro­bu­di­li do chlad­něj­ší­ho dne. V dopo­led­ních tré­nin­cích jsou účast­ní­ci roz­dě­le­ni do 6ti šacho­vých a 1 fil­mo­vé sku­pi­ny dle výkonnosti. […]