3. turnaj KP mládeže v online šachu 2021

sobo­ta 20. 3. 2021 17:00

Turnaj mladších

Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň:
7. (cel­ko­vě v kate­go­rii 5.H10, pořa­dí v KP 2.H10) Suchý David 5, 17. (2.D10, 1.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 4, 21. (7.H8, 5.H8) Hof­f­mann Jiří 4, 25. (14.H10, 9.H10) Jan­čík Voj­těch 3,5, 35. (16.H10, 10.H10) Steh­lík Rudolf 3, 52. (25.H10, 18.H10) Bouda Ondřej 1,5.

Turnaj starších

Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň:
2. (1.H14, 1.H14) Janouš Marek 6, 3. (1.H18, 1.H18) Šeter­le Matěj 5,5, 5. (1.H16, 1.H16) Lang­ma­jer Jan 5,5, 9. (4.H16, 4.H16) Les Jiří 5, 15. (5.H12, 3.H12) Blud­ský Vít 4,5, 16. (2.H14, 2.H14) Mame­tev Artem 4,5, 21. (6.H12, 4.H12) Blud­ský Hynek 4, 23. (1.D16, 1.D16) Mare­šo­vá Micha­e­la 4, 27. (10.H16, 9.H16) Hodl Voj­těch 4, 30. (9.H12, 7.H12) Mach Jan 4, 49. (4.H18, 4.H18) Moj­dl David 3, 57. (4.D14, 3.D14) Šafá­řo­vá Anna Marie 2, 58. (5.D14, 4.D14) Kře­no­vá Natá­lie 2, 66. (13.H14, 9.H14) Šimek Josef 1,5.

Pro hrá­če ŠK 64 Plzeň cel­kem tedy ve tře­tím tur­na­ji v kate­go­ri­ích 5 prv­ních mís­ta, 2 dru­há mís­ta a 2 tře­tí místa.

Kompletní výsledky

mlad­ší - https://lichess.org/swiss/sjgrXOuQ
star­ší - https://lichess.org/swiss/NPPUwHpY