1. turnaj KP mládeže v online šachu 2021

sobo­ta 6. 3. 2021 17:00

Turnaj mladších

Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň: 3. (poř. v kate­go­rii cel­kem: 2. v H10, poř. v KP: 1. v H10) Jan­čík Voj­těch 5,7. (2.D10, 2.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 5, 14. (3.H8, 2.H8) Hof­f­mann Jiří 4, 21. (9.H10, 7.H10) Suchý David 4, 26. (12.H10, 9.H10) Sed­lá­ček Ště­pán 3, 32.Hen­drych­o­vá Tere­za *) 3, 37. (18.H10, 15.H10) Bouda Ondřej 2,5, 40. (19.H10, 16.H10) Trh­lík Mar­tin 2, 43. (21.H10, 18.H10) Steh­lík Rudolf 2.

*) Terez­ka bohu­žel hrá­la špat­ný tur­naj (měla hrát star­ší), tak­že je hod­no­ce­na v tur­na­ji mimo sou­těž a neby­la do pořa­dí KP počí­tá­na, Terezku pro­sím, aby od dru­hé­ho tur­na­je se při­po­jo­va­la do tur­na­je star­ších. Pro všech­ny při­po­mí­nám, že tur­naj star­ších je pro hrá­če naro­ze­né 2003-2010, tur­naj mlad­ších pro hrá­če 2011 a mladší!

Turnaj starších

Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň: 3. (1.H14, 1.H14) Janouš Marek 5,5 , 4. (3.H12, 3.H12) Blud­ský Hynek 5,5 , 5. 2.H14, 2.H14) Mame­tev Artem 5,5, 6. (1.H16, 1.H16) Lang­ma­jer Jan 5,5, 8. (2.H18, 2.H18) Šeter­le Matěj 5, 12. (5.H12, 4.H12) Blud­ský Vít 5, 23. (4.H18, 4.H18) Moj­dl David 4, 27. (1.D16, 1.D16) Mare­šo­vá Micha­e­la 4, 31. (5.H16, 4.H16) Hodl Voj­těch 4, 47. (12.H16, 10.H16) Les Jiří 3, 51. (11.H14, 7.H14) Šimek Josef 3, 53. (1.D18, 1.D18) Šafá­řo­vá Mag­da­lé­na 2,5, 54. (2.D16, 2.D16) Suchá Eliš­ka 2,5, 57. (4.D14, 3.D14) Kře­no­vá Natá­lie 2, 60. (18.H12, 12.H12) Mach Jan 2, 67. (5.H18, 5.H18) Křen Adam 1.

Kompletní výsledky

mlad­ší - https://lichess.org/swiss/KxAnmTbh
star­ší - https://lichess.org/swiss/phzfapzL