4. turnaj KP mládeže v online šachu 2021

sobo­ta 27. 3. 2021 17:00

Turnaj mladších

Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň:
10. (2.D10, 2.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 5, 12. (7.H10, 4.H10) Jan­čík Voj­těch 4,5, 21. (10.H10, 6.H10) Suchý David 4, 22. (11.H10, 7.H10) Tomek Jakub 4, 25. (9.H8, 6.H8) Hof­f­mann Jiří 4, 49. (20.H10, 15.H10) Steh­lík Rudolf 2, 54. (24.H10, 19.H10) Bouda Ondřej 0,5.

Turnaj starších

Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň:
2. (1.H14, 1.H14) Mame­tev Artem 6,5, 3. (1.H16, 1.H16) Lang­ma­jer Jan 5,5, 5. (2.H14, 2.H14) Janouš Marek 5, 11. (5.H12, 3.H12) Blud­ský Vít 5, 13. (2.H18, 2.H18) Šeter­le Matěj 5, 14. (6.H12, 4.H12) Blud­ský Hynek 4,5, 21. (1.D16, 1.D16) Mare­šo­vá Micha­e­la 4, 22. (6.H16, 5.H16) Les Jiří 4, 30. (4.H18, 4.H18) Moj­dl David 3,5, 43. (14.H12, 9.H12) Mach Jan 3, 48. (10.H14, 7.H14) Tomek Daniel 3, 53. (13.H16, 12.H16) Hodl Voj­těch 2, 56. (12.H14, 9.H14) Šimek Josef 2, 57. (13.H14, 10.H14) Kuchta Ště­pán 2.

Pro hrá­če ŠK 64 Plzeň cel­kem tedy ve tře­tím tur­na­ji v kate­go­ri­ích 3 prv­ní mís­ta, 3 dru­há mís­ta a 1 tře­tí místa.

Průběžné pořadí hráčů ŠK 64 Plzeň po 4. turnaji

H18: 2.Šeter­le Matěj 20,5, 3.Moj­dl David 14,5, 6.Win­tr Filip 4, 7.Křen Adam 3,5.
D18: 1.Šafá­řo­vá Mag­da­lé­na 4,5.
H16: 1.Lang­ma­jer Jan 22, 6.Les Jiří 16, 12.Hodl Voj­těch 10.
D16: 1.Mare­šo­vá Micha­e­la 17, 2.Suchá Eliš­ka 2,5.
H14: 1.Janouš Marek 22,5, 2.Mame­tev Artem 22, 9.Šimek Josef 6,5, 10.Tomek Daniel 6, 11.Kuchta Ště­pán 2, 12.Novák Ondřej 1.
D14: 3.Kře­no­vá Natá­lie 7,5, 4.Šafá­řo­vá Anna Marie 7.
H12: 3.Blud­ský Hynek 19, 4.Blud­ský Vít 19, 8.Mach Jan 12.
D12: 4.Hen­drych­o­vá Tere­za 2,5.
H10: 3.Jan­čík Voj­těch 17,5, 7.Suchý David 13, 14.Steh­lík Rudolf 9, 15.Tomek Jakub 7, 17.Trh­lík Mar­tin 6, 18.Sed­lá­ček Ště­pán 6, 20.Bouda Ondřej 5,5.
D10: 2.Mare­šo­vá Deni­sa 18,5.
H8: 3.Hof­f­mann Jiří 15.

Pro hrá­če ŠK 64 Plzeň cel­kem tedy v prů­běž­ném pořa­dí kate­go­rií 4 prv­ní mís­ta, 4 dru­há mís­ta a 5 tře­tích míst.

Věřím, že tuto skvě­lou bilan­ci naši hrá­či potvr­dí i na pátém tur­na­ji v sobo­tu 3. 4. 2021. Věřím v boha­tou účast našich bor­ců a úto­ky na před­ní pozice!!

Kompletní výsledky

mlad­ší - https://lichess.org/swiss/AX0xbmax
star­ší - https://lichess.org/swiss/rtJyxsoK