Šachový tábor 2019 — sobota

Den 1. — sobota 3. 8. 2019

Příjezd — rozdělení do družstev — bleskový turnaj

Prv­ní den byl pře­de­vším o pří­jez­du a pozná­ní oko­lí. Jak říká Jan Lang­ma­jer: Nechtě­li nás pus­tit do poko­jů, ale roz­dě­le­ní do tea­mů se poved­lo. Mys­lím že moji Rudí ďáblo­vé jsou favo­ri­ti! A zatím se mu jeho před­po­věď poved­la, pro­to­že team rudí vyhrá­li sou­těž o nej­lep­ší název. Večer se ode­hrál tur­naj v bles­ko­vém šachu — výsled­ky zde: http://chess-results.com/tnr460706.aspx?lan=5.

Fotogalerie