Šachový tábor 2019 — neděle

Den 2. — neděle 4. 8. 2019

Tréninky — soutěže v Ping-pongu, Aqua-pongu, frisbee — Fischerovo šachy — fotbal — přednášky o zdravovědě

Prv­ní ráno na šacho­vém tábo­ře v Hře­beč­ní­kách zača­lo zleh­ka jed­no­du­chou roz­cvič­kou. Dopo­led­ne se věno­va­lo tré­nin­kům a zlep­šo­vá­ní doved­nos­tí šachis­tů. I přes nepří­z­ni­vé poča­sí se spor­tov­ní den ode­hrál. Ping-pong, Aqua pong a Desk pong se ode­hrá­ly pod stře­chou are­á­lu, avšak fot­bal musel počkat na lep­ší bez­dešt­né poča­sí. Pro­to všich­ni fot­ba­lis­ti zahá­ji­li roz­cvič­kou Fische­ro­vý­mi šachy (výsled­ky http://chess-results.com/tnr461052.aspx?lan=5). Byla to oprav­du vyda­ře­ná roz­cvič­ka, pro­to­že samot­ný fot­bal byl vel­ko­le­pý. Všich­ni oko­lo fan­di­li a nikdo se nenu­dil. Avšak nej­ví­ce z celé­ho dne zabo­do­val prv­ní nástup, kde jed­not­li­vé tea­my před­vá­dě­ly své pokři­ky a vlaj­ky. Fot­ky vla­jek najde­te v násle­du­jí­cí foto­ga­le­rii.

Fotogalerie