Šachový tábor 2019 — čtvrtek

Den 6. — čtvrtek 8. 8. 2019

Tréninky — olympiáda duševních sportů — tajný úkol — diskotéka

Ve čtvr­tek se ode­hrál vel­ký tur­naj v des­ko­vých hrách. Bylo dohro­ma­dy osm­náct sta­no­višť z toho bylo pat­náct dru­hů her. Pexe­so, hadi a žeb­ří­ky, kost­ky, kvák, tan­gra­my, tik tak bum, double, prší, člo­vě­če nezlob se, duch, piškvor­ky, Bang, time­li­ne, poker a akti­vi­ty. Cel­ko­vým vítě­zem se stal opět team Zele­ný led­nič­ky. Večer také bylo odha­le­ní taj­ných úko­lů. Téma bylo lout­ko­vé diva­dlo. Dopo­ru­ču­je­me kouk­nout se na fot­ky, pro­to­že všich­ni si s tím dali prá­ci a někte­ré ty lout­ky jsou oprav­du pove­de­né. Večer se ukon­čil tro­chu slav­nost­ně­ji, byla dis­ko­té­ka pro všech­ny a byla to tako­vá zába­va, že na to při­šel podí­vat i samot­ný Petr Herejk.

Fotogalerie