Přeskočit na obsah

2.ročník turnaje v rapid šachu - Atommuzeum

Ato­m­mu­ze­um Míšov, 28.8.2022

2.Hon­cha­rov Makar 5,5, fan­tas­tic­ký tur­naj v podá­ní Maka­ra, kte­rý mezi dospě­lý­mi uhrál 5,5 ze 7 a pora­zil pět hrá­čů nad 1800, mj. mis­tra fide Jaro­sla­va Česa­la. Výkon 2156 – v 10 letech neskutečné!!

Výsled­ky: http://chess-results.com/tnr670376.aspx?lan=5