Přeskočit na obsah

Šachové kroužky 2022/23

Aktu­ál­ní seznam šacho­vých krouž­ků pro letoš­ní rok nalez­ne­te na strán­ce https://www.sk64.cz/sachove-krouzky/. Podrob­nos­ti bude­me prů­běž­ně doplňovat.

Štítky: