Přeskočit na obsah

1. liga mládeže

Úspěšný vstup do 1. ligy

Hned v prv­ním kole 1.ligy mlá­de­že, sku­pi­ny B, sve­dl los naše Áčko v domá­cím pro­stře­dí Soko­lov­ny ve Lho­tě pro­ti Líním a Béč­ko pro­ti praž­ské Oaze. Obě naše druž­stva pod­le ratingo­vých před­po­kla­dů neby­la favo­ri­ty,… Číst dále »Úspěš­ný vstup do 1. ligy

Na úvod sedm bodů

1.liga mlá­de­že, sku­pi­na B, 10. – 11. 10. 2020 1.kolo Hned na úvod nás čeka­ly Říča­ny B s nej­sil­něj­ší sou­piskou v sou­tě­ži. Za nás nastou­pi­li Marek Janouš, Hon­za Lang­ma­jer, Adri­a­na Mál­ko­vá, Artem Mame­tev, Hynek… Číst dále »Na úvod sedm bodů

1.liga družstev mládeže

Ve stej­ném ter­mí­nu jako Extra­li­ga se hrá­la i 1.liga mlá­de­že. Naše Béč­ko ve sku­pi­ně B ten­to­krá­te pod kapi­tán­ským vede­ním Vaš­ka Hrd­lič­ky zamí­ři­lo na jih do Čes­kých Budě­jo­vic. Čeka­ly nás těž­ké zápa­sy s Tábo­rem… Číst dále »1.liga druž­stev mládeže

Áčko obralo o body Klatovy

Extra­li­ga a 1.liga druž­stev mlá­de­že, Plzeň, hotel LIONS 7.12.2019 Minu­lou sobo­tu byly v boji o dal­ší body obě naše ligo­vá druž­stva. Áčko v Extra­li­ze doros­tu hrá­lo s obháj­ce titu­lu Soko­lem Kla­to­vy a Béč­ko v 1. lize se dvě­ma… Číst dále »Áčko obra­lo o body Klatovy

Drama s pohádkovým koncem

Do závě­reč­né­ho čtyř­ko­la 1.ligy mlá­de­že šlo naše druž­stvo z prv­ní­ho mís­ta s tří­bo­do­vým násko­kem, čeka­ly nás ale také utká­ní s nej­vět­ší­mi kon­ku­ren­ty: dru­hý­mi Říča­ny a tře­tí­mi Budě­jo­vi­ce­mi. Vědo­mi si důle­ži­tos­ti a pro náš klub his­to­ric­ké­ho… Číst dále »Dra­ma s pohád­ko­vým koncem