Nedělní turnaje na Lichess (1)

Kontrolní turnaj mládeže ŠK 64 Plzeň č. 1

onli­ne na lichess.org 25. 4. 2021, https://lichess.org/swiss/22IGBgp3

1.Janouš Marek (Janous_Marek) 5, 2.kama­radloi 5, 3.Lang­ma­jer Jan (hon­za­sis) 4,5, 4.Mame­tev Artem (Artem­Ma­me­tev) 4,5, 5.Les Jiří (Jiri_Les) 4,5, 6.Šeter­le Matej (Mate­o­E­gr­son) 4,5, 7.Mare­šo­vá Micha­e­la (Mi05sa) 4, 8.Plic Edu­ard (Plice_13) 4, 9.Mach Jan (johny­mach) 4, 10.Hodl Voj­těch (KrBoV) 3, 11.Jan­čík Voj­těch (Voj­ta­Jan­cik) 3, 12.Mare­šo­vá Deni­sa (De11niska) 2,5, 13.Ste­pa­nyshyn Kate­ri­na (Kate­ri­na­Ste­pa­nyshyn) 2, 14.Tomek Jakub (MarT­Twix) 1,5, 15.Kuchta Ště­pán (Ste­pan-Kuchta) 1.

Tur­naj zopa­ku­je­me i tuto nedě­li 2. 5. 2021 od 17:00 (na https://lichess.org/swiss/1HYxKzLV, hes­lo dosta­ne­te v sou­kro­mém e-mailu).

Šachový turnaj pro začínající č. 1

onli­ne na lichess.org 25. 4. 2021, https://lichess.org/swiss/mzg9uBwj

1.Trh­lík Mar­tin (Mar­tin­Trh­lik) 6,5, 2.Hof­f­mann Jiří (Chlu­pik) 6, 3.Hen­drych­o­vá Tere­za (Ter­ka-3107) 5, 4.Čihák Miku­láš (Miki­Ci­hak) 4, 5.Steh­lík Rudolf (Steh­li­kr) 3,5, 6.Sinel­ni­kov Ště­pán (andrey3421) 3,5, 7.Kotrc Lukáš (KotrcLukas) 3,5. 8.Čihák Maty­áš (Maty­Ci­hak) 3,5, 9.Kout­ný David (dkout­ny) 3, 10.Weissko­pf Jan (Hon­za­Weissko­pf) 3, 11.Bash­ka­tov Egon (Ego­r­Gra­bo­id) 2,5, 12.Pro­va­lil Maty­áš (Matyn11) 2, 13.Bouda Ondřej (BoudaO) 2.

Skvě­lá účast, vzhle­dem k vel­ké­mu zájmu zopa­ku­je­me tur­naj zase v nedě­li 2. 5. 2021 ve stej­ném čase od 17:00, a to na https://lichess.org/swiss/ULnxztaM, tur­naj je opět zaheslo­ván (opráv­ně­ní účast­ní­ci ho obdr­ží v sou­kro­mém mailu).