Přeskočit na obsah

Mládež

Bronz z Mistrovství Čech!

Mis­trov­ství Čech mlá­de­že do 10 letTep­li­ce 16 – 20. 11. 2022 Mis­trov­ství Čech mlá­de­že do 8 a 10 let v Tep­li­cích při­nes­lo dal­ší vel­ký úspěch pro naše bar­vy! Vašík Kou­tec­ký vybo­jo­val v kate­go­rii chlap­ců do 10… Číst dále »Bronz z Mis­trov­ství Čech!

Mistrovství Evropy mládeže

Anta­lya (Turec­ko), 6. – 14. 11. 2022 Na mis­trov­ství Evro­py mlá­de­že se Marek Janouš sta­teč­ně pral s nej­lep­ší­mi evrop­ský­mi hrá­či do 16 let. Z deví­ti par­tií vyhrál dvě, tři­krát skon­čil pora­žen, a když k tomu při­dal čty­ři remí­zy,… Číst dále »Mis­trov­ství Evro­py mládeže

Mistrovství Evropy mládeže

Anta­lya (Turec­ko), 6. – 14. 11. 2022 Letoš­ní­ho mis­trov­ství Evro­py mlá­de­že se účast­ní také Marek Janouš (hra­jí­cí v této sezó­ně za Říča­ny, ale pořád je náš!). V těž­ké kon­ku­ren­ci kate­go­rie U16 odstar­to­val 0,5 bodu… Číst dále »Mis­trov­ství Evro­py mládeže

1. turnaj šachových nadějí

Líně 5. 10. 2022 Seri­ál tur­na­jů šacho­vých nadě­jí pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé nahra­dil pro letoš­ní sezó­nu Kla­tov­skou věž. Prv­ní tur­naj seri­á­lu se konal v Líních a zúčast­ni­lo se ho ve dvou tur­na­jích rekord­ních 83… Číst dále »1. tur­naj šacho­vých nadějí

Velká cena Plzně

Plzeň-Lho­­ta 8.10.2022 Vel­ká cena Plz­ně se hrá­la v sobo­tu 8. 10. 2022 v Soko­lov­ně Plzeň-Lho­­ta jako 1.turnaj nové vytvo­ře­né Vel­ké ceny Plzeň­ské­ho kra­je mlá­de­že pro sezó­nu 2022/2023. Cel­kem 67 hrá­čů hrá­lo ve 4 tur­na­jích –… Číst dále »Vel­ká cena Plzně

Svatováclavský turnaj 2022

Líně 28. 9. 2022 3.Kou­tec­ká Mag­da­le­na 5,5, 5.Kou­tec­ký Vác­lav 5 – gra­tu­la­ce ke skvě­lým výsled­kům! Výsled­ky http://chess-results.com/tnr679210.aspx?lan=5