Online Blesk ŠK64 Plzeň - duben 1

5. 4. 2021 od 19:00 1.Novotný Michal 7, 2.Kia­ni Kia­ra­sh 6, 3.Herejk Petr 5, 4.Bechyn­ský Jan 4,5, 5.Blud­ský Vít 4,5, 6.Janouš Marek 4, 7.Hrdina Jan 4, 8.tahacka98 4,  9.Blud­ský Hynek 4, 10.Patrik_de_Smrt 4, 11.Šeter­le Matěj 3,5, 12.Mame­tev Artem 3,5, 13.Mare­šo­vá Micha­e­la 3,5, 14.Suchý Mar­tin 3,5, 15.Mach Jan 3, 16.Moj­dl David 3, 17.Suchá Eliš­ka 2,5, 18.Steh­lík Mar­tin 2, 19.Steh­lík Rudolf 2, 20.Mare­šo­vá Deni­sa 2, 21.Suchý David 2. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/Gc52lkDP

Online Blesk ŠK64 Plzeň - březen 5

29. 3. 2021 od 19:00 Pořa­dí: 1.Kopři­va Mar­tin 6, 2.Kia­ni Kia­ra­sh 5, 3.Herejk Petr 5, 4.Šeter­le Matěj 5, 5.Blud­ský Vít 4,5 6.Mame­tev Artem 4,5, 7.Mare­šo­vá Micha­e­la 4, 8.Janouš Marek 4, 9.Blud­ský Hynek 4 10.Suchý Mar­tin 4, 11.Bernt The­o­dor 3, 12.Mach Jan 3, 13.Suchá Eliš­ka 3, 14.Mores Anto­nín 3,15.Suchý David 3, 16.Steh­lík Mar­tin 3, 17.Mare­šo­vá Deni­sa 3, 18.Hen­drych­o­vá Tere­za 2, 19. szymon5468 1, 20.Steh­lík Rudolf 0. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/fbFoqzen

Online Blesk ŠK64 Plzeň - březen 4

22. 3. 2021 od 19:00 Pořa­dí: 1.Kia­ni Kia­ra­sh 6, 2.Janouš Marek 5, 3.Herejk Petr 5, 4.Mame­tev Artem 4,5, 5.Bechyn­ský Jan 4,5, 6.Mrázek Roman 4,5, 7.Šeter­le Matěj 4, 8.Lorenc David 4, 9.Blud­ský Vít 4, 10.Mores Anto­nín 4, 11.Blud­ský Hynek 3,5, 12.Mare­šo­vá Micha­e­la 3,5, 13.Bernt The­o­dor 3,5, 14.Vondrovic Matěj 3, 15.Mach Jan 3, 16.Suchá Eliš­ka 3, 17.Suchý Mar­tin 3, 18.Tomek Daniel 3, 19.Mare­šo­vá Deni­sa 3, 20.reza­mir­sha­fiee 2,5, 21.Steh­lík Mar­tin 2, 22.Tomek Jakub 2, 23.Steh­lík Rudolf 0, 24.Hen­drych­o­vá Tere­za 2. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/tVkE01U0

Online Blesk ŠK64 Plzeň - březen 3

15. 3. 2021 od 19:00 1.Mame­tev Artem 6, 2.Lorenc David 5,5, 3.Herejk Petr 5,5, 4.Mare­šo­vá Micha­e­la 4,5, 5.Janouš Marek 4,5, 6.Blud­ský Hynek 4, 7.Šeter­le Matěj 4, 8.Suchý Mar­tin 4, 9.Mare­šo­vá Deni­sa 4, 10.Mach Jan 4, 11.Mores Anto­nín 3,5, 12.Steh­lík Mar­tin 3, 13.Blud­ský Vít 3, 14.Tomek Daniel 3, 15.Klu­sák David 3, 16.Suchá Eliš­ka 2,5, 17.Tomek Jakub 2, 18.Steh­lík […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - březen 2

1.mart­vy­to 7, 2.Janouš Marek 5,5, 3.Herejk Petr 5, 4.Mare­šo­vá Micha­e­la 5, 5.Mame­tev Artem 4,5, 6.Šeter­le Matěj 4, 7.Blud­ský Hynek 4, 8.Blud­ský Vít 4, 9.Suchý Mar­tin 4, 10.Mare­šo­vá Deni­sa 3, 11.Mach Jan 3, 12.Tomek Jakub, 13.Mores Anto­nín 3, 14.Suchý David 3, 15.Moj­dl David 3, 16.Steh­lík Rudolf 2,5, 17.Tomek Daniel 2, 18.Suchá Eliš­ka 2, 19.Steh­lík Mar­tin 1,5, 20.Sed­lá­ček Ště­pán 1. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/l6sAOoUz

Online Blesk ŠK64 Plzeň - březen 1

Výsled­ky: 1.Herejk Petr 6, 2.Vla­di­mir-Dud­ni­kov 6, 3.Mame­tev Artem 5,5, 4.Mare­šo­vá Micha­e­la 4, 5.Janouš Marek 4,5, 6.Bechyn­ský Jan 4,5, 7.Blud­ský Hynek 4,5, 8.Blud­ský Vít 4,5, 9.Suchý Mar­tin 4, 10.Mores Anto­nín 4, 11. Šeter­le Matěj 3,5, 12.Tomek Daniel 3,5, 13.Mare­šo­vá Deni­sa 3,5, 14.Tomek Jakub 3,5, 15.Bernt The­o­dor 3, 16.Moj­dl David 3, 17.Kluzák Daniel 3, 18.Suchý David 3, 19.Suchá Eliš­ka 3, 20.Mach Jan 3, 21.Steh­lík Rudolf 2,5, 22.Steh­lík Mar­tin 2, 23.EL_Pepe 1,5, 24.Hen­drych­o­vá Tere­za 1,5, 25.mahditavakoli021 0,5, 26.Szymon5468 0. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/dTHeBzHn

Krajský přebor mládeže v online šachu

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v onli­ne šachu bude pro­bí­hat kaž­dou sobo­tu od 17:00 od 6.3.2021 do 10.4.2021 (6 násle­du­jí­cích sobot). Pře­bor se hra­je jako ote­vře­ný pře­bor Plzeň­ské­ho kra­je, a to ve dvou kate­go­ri­ích: star­ší (2003 – 2010) a mlad­ší (2011 a mlad­ší). Při­hlá­sit se tak může kdo­ko­liv spl­ňu­jí­cí věko­vé pod­mín­ky, hrá­či mimo Plzeň­ský kraj hrát mohou, nebu­dou však zapo­čí­tá­vá­ní do pořa­dí KP. Každý […]

Únorový král západu 4

Úno­ro­vý král zápa­du 4 pořá­da­ný naším Šacho­vým klu­bem 64 Plzeň a Soko­lem Kla­to­vy pro­bě­hl v sobo­tu 27. 2. 2021, podrob­né výsled­ky a koneč­né pořa­dí najde­te v pří­lo­ze a na https://lichess.org/swiss/p3T98z55. Naše pra­vi­del­né sobot­ní tur­na­je mlá­de­že O krá­le zápa­du kon­čí, děku­je­me všem za zájem, skvě­lou účast u za féro­vou hru!  V sobot­ním pod­ve­če­ru ale o oblí­be­né onli­ne tur­na­je nepři­jde­te, od příští­ho týd­ne star­tu­je seri­ál tur­na­jů Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v onli­ne šachu, který […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - únor 4

Výsled­ky: 1.Janouš Marek 6,5, 2.greg24 5, 3.Šeter­le Matěj 5, 4.Blud­ský Hynek 5, 5.Herejk Petr 5, 6. Patrik_de_Smrt 4,5, 7.Mare­šo­vá Micha­e­la 4, 8.Mame­tev Artem 4, 9.Suchý Mar­tin 4, 10.Lorenc David 4, 11.Blud­ský Vít 4, 12.Šťast­ný Josef 3,5, 13.Mare­šo­vá Deni­sa 3, 14.Steh­lík Mar­tin 3, 15.Moj­dl David 3, 16.Suchá Eliš­ka 3, 17.Suchý David 3, 18.Mores Anto­nín 3, 19.Tomek Daniel 3, 20.Mach Jan 2,5, 21.Kluzák Daniel 2, 22.Tomek Jakub 1,5, 23.Hen­drych­o­vá Tere­za 1,5, 24.Steh­lík Rudolf 1,5 Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/aaxAjMLr

Únorový král západu 3

Úno­ro­vý král zápa­du 3 pořá­da­ný naším Šacho­vým klu­bem 64 Plzeň a Soko­lem Kla­to­vy pro­bě­hl v sobo­tu 20. 2. 2021, podrob­né výsled­ky a prů­běž­né pořa­dí najde­te v pří­lo­ze a na https://lichess.org/swiss/FfMEhjty. 4. závě­reč­ný tur­naj Úno­ro­vé­ho krá­le zápa­du se bude hrát příští sobo­tu 27. 2. 2021 od 16:00 hod, hlá­sit se může­te již nyní na https://lichess.org/swiss/p3T98z55. Těší­me se Vaši boha­tou účast!

Online Blesk ŠK64 Plzeň - únor 3

Výsled­ky: 1.Janouš Marek 5,5, 2.Herejk Petr 5,5, 3.Šeter­le Matěj 5, 4.Blud­ský Hynek 5, 5.Mare­šo­vá Micha­e­la 5, 6.Vla­di­mir-Dud­ni­kov 4,5, 7.qwer­ty­ma­li­na 4,5, 8.Mame­tev Artem 4, 9.Blud­ský Vít 4, 10.Suchý Mar­tin 3,5, 11.Suchá Eliš­ka 3,5, 12.Tomek Jakub 3, 13.Mach Jan 3, 14.Mores Anto­nín 3, 15.Moj­dl David 3, 16.Kluzák David 2, 17.Tomek Daniel 3, 18.Šťast­ný Josef 2, 19.Steh­lík Mar­tin 2, 20.Sed­lá­ček Ště­pán 2, 21.Hen­drych­o­vá Tere­za 2, 22.Steh­lík Rudolf 1. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/PW9RDppO

Únorový král západu 2

Úno­ro­vý král zápa­du 2 pořá­da­ný naším Šacho­vým klu­bem 64 Plzeň a Soko­lem Kla­to­vy pro­bě­hl v sobo­tu 13. 2. 2021, podrob­né výsled­ky a prů­běž­né pořa­dí najde­te v pří­lo­ze a na https://lichess.org/swiss/ETQnfs9N. 3. tur­naj Úno­ro­vé­ho krá­le zápa­du se bude hrát příští sobo­tu 20. 2. 2021 od 16:00 hod, hlá­sit se může­te již nyní na https://lichess.org/swiss/FfMEhjty. Těší­me se Vaši boha­tou účast!