Přeskočit na obsah

Turnaje

Pilsner Urquell OPEN

17. 11. 2022 Plzeň, Pivo­var Tra­dič­ně sil­ně obsa­ze­né­ho tur­naj v rapi­du dospě­lých v plzeň­ském pivo­va­ru se zúčast­ni­li také 4 hrá­či ŠK 64 Plzeň. Nej­lé­pe skon­čil Makar Hon­cha­rov, kte­rý z deví­ti par­tií vybo­jo­val 5 bodů a obsa­dil 55. mís­to. Voj­ta… Číst dále »Pils­ner Urquell OPEN

Bronz z Mistrovství Čech!

Mis­trov­ství Čech mlá­de­že do 10 letTep­li­ce 16 – 20. 11. 2022 Mis­trov­ství Čech mlá­de­že do 8 a 10 let v Tep­li­cích při­nes­lo dal­ší vel­ký úspěch pro naše bar­vy! Vašík Kou­tec­ký vybo­jo­val v kate­go­rii chlap­ců do 10… Číst dále »Bronz z Mis­trov­ství Čech!

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.80, Plzeň 15. 11. 2022 1.Herejk Petr 3,5, 2.Hon­cha­rov Makar 2,5, 3.Andru­se­vy­ch Andrej 0,5. https://chess-results.com/tnr697034.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te si zahrát! Hrát… Číst dále »Šacho­vé úter­ky v hote­lu LIONS

Mistrovství Evropy mládeže

Anta­lya (Turec­ko), 6. – 14. 11. 2022 Na mis­trov­ství Evro­py mlá­de­že se Marek Janouš sta­teč­ně pral s nej­lep­ší­mi evrop­ský­mi hrá­či do 16 let. Z deví­ti par­tií vyhrál dvě, tři­krát skon­čil pora­žen, a když k tomu při­dal čty­ři remí­zy,… Číst dále »Mis­trov­ství Evro­py mládeže

Mistrovství Evropy mládeže

Anta­lya (Turec­ko), 6. – 14. 11. 2022 Letoš­ní­ho mis­trov­ství Evro­py mlá­de­že se účast­ní také Marek Janouš (hra­jí­cí v této sezó­ně za Říča­ny, ale pořád je náš!). V těž­ké kon­ku­ren­ci kate­go­rie U16 odstar­to­val 0,5 bodu… Číst dále »Mis­trov­ství Evro­py mládeže

1. turnaj šachových nadějí

Líně 5. 10. 2022 Seri­ál tur­na­jů šacho­vých nadě­jí pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé nahra­dil pro letoš­ní sezó­nu Kla­tov­skou věž. Prv­ní tur­naj seri­á­lu se konal v Líních a zúčast­ni­lo se ho ve dvou tur­na­jích rekord­ních 83… Číst dále »1. tur­naj šacho­vých nadějí