Online Blesk ŠK64 Plzeň - leden 4

Onli­ne blesk ŠK64 Plzeň - leden 4 24. 1. 2022 od 20:00, https://lichess.org/swiss/LoQQFS2b 1.Herejk Petr 7, 2.Blud­ský Hynek 5, 3.Blud­ský Vít 4, 4.Hon­cha­rov Makar 4, 5.Mores Anto­nín 3, 6.Sinel­ni­kov Ste­pan 3, 7.Vác­la­vík Robert 2, 8.Tirb Ale­xej 0. (tuč­ně hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň)

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.56, Plzeň 11. 1. 2022 1.Herejk Petr 6, 2.Mame­tev Artem 4„ 3.Šeter­le Matěj 2, 4.Hon­cha­rov Makar 0. http://chess-results.com/tnr605041.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.57, Plzeň 17. 1. 2022 1.Lang­ma­jer Jan 5, 2.Herejk Petr 4, 3.Velič­kov Domi­nik 3, 4.Hon­cha­rov Makar 2, 5.Urvál­ko­vá Tere­za 1, 6.Vopel­ka Daniel 0. http://chess-results.com/tnr606313.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokračovat […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - leden 1-3

Onli­ne blesk ŠK64 Plzeň - leden 1 3. 1. 2022 od 19:00, https://lichess.org/swiss/lrWhDg7F 1.Herejk Petr 6 ze 6, 2.Blud­ský Vít 4,5, 3.Blud­ský Hynek 4,5, 4.Hon­cha­rov Makar 3, 5.Čihák Miku­láš 2,5, 6.Sinel­ni­kov Ste­pan 2, 7.Čihák Maty­áš 1. Onli­ne blesk ŠK64 Plzeň - leden 2 10. 1. 2022 od 19:00, https://lichess.org/swiss/7mysAJe1 1.Herejk Petr 6 ze 6, 2.Blud­ský Vít 4,5, 3.Šeter­le Matěj 4, 4.Blud­ský Hynek 3,5, […]

3. turnaj Krajského přeboru mládeže v rapid šachu

8. 1. 2022 Kla­to­vy Tur­naj mlad­ších 3.(2.v H10) Hon­cha­rov Makar 5, 15.(6.v H10) Tirb Ale­xej 3, 16.(7.v H10) Sinel­ni­kov Ste­pan 3, 19.(9.v H8) Jan­čík Matěj 1. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr604234.aspx?lan=5&art=1&rd=7. Tur­naj star­ších 2.(1.Open) Mame­tev Artem 6, 10.(2.H12) Jan­čík Voj­těch 4, 11.(3.Open) Kuchta Ště­pán 4, 29.(7.H14) Kuchta Lukáš 2. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr604236.aspx?lan=5&art=1&rd=7.

Novoroční turnaj mládeže

1.1.2022 od 17:00 hrá­no onli­ne 7 kol 2 x 10 min. + 3 s/tah. Váňa Jan (jonvon640) ŠK Tachov 5,5 20,5 Mame­tev Artem (Artem­Ma­me­tev) ŠK 64 Plzeň 5 21,5 Rou­bal Maty­áš (Kun523) ŠK Kla­to­vy 5 20,0 Blud­ský Hynek (Hynek2010) ŠK 64 Plzeň 5 17,0 Bukvaj Jan (Jan279) ŠK Kla­to­vy 4,5 16,5 Bud­ský Vít (Vitek2010) ŠK 64 Plzeň 4 14,0 […]

Výsledky Vánočního seriálu online turnajů mládeže

Seri­ál tur­na­jů Vánoč­ní král zápa­du pořá­da­ný naším Šacho­vým klu­bem 64 Plzeň měl pět tur­na­jů hra­ných v pra­cov­ních dnech Vánoč­ních prázd­nin švý­car­ským sys­té­mem 2 x 10 min. + 5 s/tah. Ve čtyřech tur­na­jích vyhrál Marek Janouš, jeden­krát se z výhry rado­val Artem Mame­tev. Oba také obsa­di­li prv­ní dvě mís­ta v koneč­ném pořa­dí kate­go­rie H18 (1.Marek Janouš 17,5, 2.Artem Mame­tev 16,5, 3.Jan Langmajer […]

Vánoční tréninkové turnaje

Vánoč­ní tur­naj ZŠ Mar­ti­na Luthe­ra, 20. 12. 2021 1.Tirb Alex 5 z 5, 2.Sinelnikov Ste­pan 4, 3.Bishop Maty­áš 3, 4.Čihák Miku­láš 3, 5.Podberecký Mar­tin 3, 6.Nguyen Vik­tor 3, 7.Baudry Timo­thy 3, 8.Sinelnikov Filip 3, 9.Čihák Maty­áš 2½, 10.Horáková Kate­ři­na 2½, 11.Kotrc Lukáš 2, 12.Divíšek Petr 2, 13.-14.Nguyen Dan 2, 13.-14.Walterová Vale­rie 2, 15.Koutný David 2, 16.Balcar Theo 1, 17.Krejci […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - prosinec 3

20. 12. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/oF9qgXsy 1.Herejk Petr 5,5 ze 6, 2.Mame­tev Artem 5, 3.Blud­ský Hynek 3,5, 4.Hon­cha­rov Makar 3, 5.Blud­ský Vít 3, 6.Bernt The­o­dor 3, 7.Sinel­ni­kov Ste­pan 1, 8.Mach Jan 0. (tuč­ně hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň)

Vánoční seriál online turnajů mládeže

Pro mlá­dež (2003 a ml.) jsme o vánoč­ních svát­cích při­pra­vi­li Vánoč­ní seri­ál onli­ne tur­na­jů mlá­de­že. Bude se hrát 5 tur­na­jů švý­car­ským sys­té­mem na 10 min. + 3 s/tah, a to ve dnech 23.12., 27.12., 28.12., 29.12. a 30.12. vždy dopo­led­ne od 10,00. Vyhla­šo­vá­ny budou kate­go­rie chlap­ci do 18 let (2003 – 2010), dív­ky do 18 let (2003 – 2010), chlap­ci do 10 let (2011 […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - prosinec 2

13. 12. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/DhblNhln 1.Mame­tev Artem 5, 2.Bernt The­o­dor 5, 3.Blud­ský Hynek 5, 4.Herejk Petr 4,5, 5.Lang­ma­jer Jan 4, 6.Blud­ský Vít 3,5, 7.Mach Jan 3, 8.Hon­cha­rov Makar 3, 9.Mores Anto­nín 3, 10.Bílek Ale­xan­dr 3, 11.Baudry Timo­thy 1,5, 12.Scle­ran­tus 0,5, 13.Drob­ný Anto­nín 0. (tuč­ně hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň)

2. turnaj Klatovské věže

Plzeň-Let­­ná 11.12.2021 Mlad­ší: 1.Hon­cha­rov Makar 7 (ze 7! skvě­lé vel­ká gra­tu­la­ce!), 8.Sinel­ni­kov Ste­pan 4, 12.Kužel Filip 3,5, 16.Tirb Ale­xej 3. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr598060.aspx?lan=5&art=1&rd=7. Star­ší: 4.Tolar Ben 4, 7.Kužel Denis 3, 8.Urvál­ko­vá Ema 3. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr598061.aspx?lan=5&art=1&rd=7.