Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.72, Plzeň 14. 6. 2022 1.Herejk Petr 5, 2.Lang­ma­jer Jan 4, 3.Mame­tev Artem 3, 4.Hon­cha­rov Makar 2, 5.Laier Jan 1, 6.Urvál­ko­vá Tere­za 0. http://chess-results.com/tnr648254.aspx?lan=5 Pro letoš­ní sezó­nu to by posled­ní úter­ní bles­ko­vý tur­naj, pokra­čo­vat bude­me zase až v září! 

Prague International Chess Festival 2022

Pra­ha 8. – 17. 6. 2022 V Open tur­na­ji úspěš­ně boju­je také Marek Janouš. Po sed­mi kolech je se 4 body na prů­běž­ném 105. mís­tě, cen­ná je jeho remí­za s IM Kul­hán­kem. V rapid tur­na­ji 13. 6. 2022 si zahrál Robert Vác­la­vík, vybo­jo­val 2 body a obsa­dil 81. mís­to. Výsled­ky OPEN - http://chess-results.com/tnr645719.aspx Rapid - http://chess-results.com/tnr645724.aspx?lan=5

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.71, Plzeň 7. 6. 2022 1.Mame­tev Artem 5, 2.-4.Herejk Petr, Lang­ma­jer Jan, Velič­kov Domi­nik 3, 5.Hno­cha­rov Makar 1, 6.Laier Jan 0. http://chess-results.com/tnr645949.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te si zahrát! Hrát může kaž­dý, výkon­nost neroz­ho­du­je. Těší­me se na Vás! 

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.70, Plzeň 31. 5. 2022 1.Mame­tev Artem 5, 2.-4.Herejk Petr, Lang­ma­jer Jan, Velič­kov Domi­nik 3, 5.Hno­cha­rov Makar 1, 6.Laier Jan 0. http://chess-results.com/tnr643721.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te si zahrát! Hrát může kaž­dý, výkon­nost neroz­ho­du­je. Těší­me se na Vás! 

O pohár starosty města Nymburk

28. 5. 2022, Nym­burk Tur­na­je s výbor­nou kon­ku­ren­cí se zúčast­nil také Robert Vác­la­vík, vybo­jo­val 2,5 bodu a obsa­dil 168. mís­to (nasa­zen 177). Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr623774.aspx?lan=5&art=4&turdet=YES&zeilen=99999. Foto­ga­le­rie - https://photos.app.goo.gl/WhTjhZLzX65w7E7m7

Krajský přebor v rapid šachu jednotlivců 2022

28. 5. 2022, Heř­ma­no­va Huť Mezi 16ti účast­ní­ky na KP v rapi­du jsme měli tři hrá­če. Hon­za Lang­ma­jer uhrál 4 body (blýs­kl se výhrou v prv­ní kola nad Lubo­šem Kří­žem) a obsa­dil pěk­né 6. mís­to. Mar­tin Pod­be­rec­ký zís­kal 1,5 bodu a obsa­dil 15. mís­to a Maxim Pod­be­rec­ký bez bodo­vé­ho zis­ku skon­čil na 16. mís­tě. Podrob­né výsled­ky na: http://chess-results.com/tnr641323.aspx?lan=5&art=1.

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.69, Plzeň 24. 5. 2022 1.Herejk Petr 6, 2.Veličkov Domi­nik 5, 3.Honcharov Makar 5, 4.Langmajer Jan 3, 5.Staněk Pavel 1. http://chess-results.com/tnr641334.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te si zahrát! Hrát může kaž­dý, výkon­nost neroz­ho­du­je. Těší­me se na Vás! 

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.68, Plzeň 17. 5. 2022 1.Holý Filip 6,5, 2.Herejk Petr 6,5, 3.Veličkov Domi­nik 4,5, 4.Honcharov Makar 2,5, 5.Urválková Tere­za 0. http://chess-results.com/tnr639122.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te si zahrát! Hrát může kaž­dý, výkon­nost neroz­ho­du­je. Těší­me se na Vás!