Přeskočit na obsah

ŠK 64

Online Blesk ŠK64 Plzeň - září 4

26. 9. 2022 od 19:30, https://lichess.org/swiss/T3JDMmuc 1.Bludský Hynek 4, 2.Honcharov Makar 3, 3.Bludský Vít 2,5, 4.Veličkov Domi­nik 2,5, 5.Herejk Petr 2,5, 6.Spencer Aaron 0,5.

Online Blesk ŠK64 Plzeň - září 3

19. 9. 2022 od 19:30, https://lichess.org/swiss/HC2lEcss 1.Veličkov Domi­nik 6, 2.Bludský Vít 6, 3.Herejk Petr 4,5, 4.Ježek Jakub 4, 5.Honcharov Makar 4, 6.Andrusevych Andrej 3, 7.Bílek Ale­xan­dr 2, 8.Chessar­CZ 1, 9.toucan2011 0,5.

O zlatého krále 2022

Letoš­ní 11. roč­ník tur­na­je O zla­té­ho krá­le pat­řil k těm ze všech nej­sil­něj­ším. Ve star­tov­ním poli, kte­ré číta­lo 31 jmen, byli např. Artem Mame­tev, Marek Janouš či kar­lo­var­ský Voj­ta Teg­da. Tuhé boje dopro­vá­ze­ly všech­na kola… Číst dále »O zla­té­ho krá­le 2022

Online Blesk ŠK64 Plzeň - září 1

5. 9. 2022 od 19:30, https://lichess.org/swiss/mH3IyAuh 1.Veličkov Domi­nik 4, 2.Bludský Vít 3, 3.Bludský Hynek 2, 4.Honcharov Makar 2, 5.Chessar­CZ 1

Šachové kroužky 2022/23

Aktu­ál­ní seznam šacho­vých krouž­ků pro letoš­ní rok nalez­ne­te na strán­ce https://www.sk64.cz/sachove-krouzky/. Podrob­nos­ti bude­me prů­běž­ně doplňovat.