Přeskočit na obsah

ŠK 64

Deset let ŠK 64 Plzeň

Začát­kem roku 2013, kon­krét­ně 16. led­na 2013, se na usta­vu­jí­cí schůzi zro­dil Šacho­vý klub 64 Plzeň. Krát­ce na to byl klub zare­gis­tro­ván u Šacho­vé­ho sva­zu Čes­ké repub­li­ky. Počet čle­nů rych­le ros­tl. Zatím­co… Číst dále »Deset let ŠK 64 Plzeň

PF 2023

Pře­je­me Vám vše nej­lep­ší do nové­ho roku.