4. onlinový turnaj ŠK 64 Plzeň

Onli­no­vý seri­ál tur­na­jů ŠK 64 Plzeň pokra­ču­je dále, dal­ší tur­naj se bude hrát opět v úte­rý 30. 6. 2020, již teď se může­te při­dat do tur­na­je https://lichess.org/swiss/aSjhzRcm. Těší­me se na Vaši boha­tou účast.

Soutěž v řešení šachových diagramů (15)

Řeše­ní posled­ních dia­gra­mů (z 18.6.2020): pokro­či­lí:  1. …Dc6 2.Va7 Vxa7 3.Sxa7 Db7–+ 1…Dxh2+ 2.Kxh2 Jf4+ 3.Kg3 Vh3+ 4.Kg4 h5+ 5.Kg5 Vf5# 1…Vxh2+ 2.Kxh2 Vh5+ 3.Kg1 Vh1+ 4.Kxh1 Dh3+ 5.Kg1 Dg2# 1.c5 e4 2.c6 e3 3.c7 e2 4.c8D e1D 5.Dh3+ Dh4 (5…Kg6 6.Dh7+ Kf6 7.Df7+ Ke5 8.De7++-) 7.De6+ Kh5 8.Df7+ Kh6 (8…Kg4 9.Df3#) 9.Dh7# 1.Dh8+ Df6 2.Db8+ Dd6 3.Db2+ Dd4 4.Dh2+ f4 5.Dh8+ 1–0 1…Sb5!! 2.Kf5 d3 3.Kf6 Sa4!! 4.Ve7 e1D! 5.Vxe1 […]

3. onlinový turnaj ŠK 64 Plzeň

3.onlinový tur­naj ŠK 64 Plzeň v úte­rý 23. 6. 2020 od 18,00 h. hrá­lo 9 hrá­čů, vyhrál Petr Mareš s 5 body. Pořa­dí: 1.Mareš Petr 4, 2.Herejk Petr 5, 3.Mare­šo­vá Micha­e­la, 4.Blud­ský Hynek 5, 5.Lang­ma­jer Jan 4, 6.Mare­šo­vá Deni­sa 4, 7.Blud­ský Vít 4, 8.Kře­no­vá Natá­lie 2, 9.Hof­f­mann Jiří 1.

Soutěž v řešení šachových diagramů (14)

Posled­ní dáv­ka dia­gra­mů, opět ve dvou obtíž­nos­tech, ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 24. 6.! Těším se na Vaše řeše­ní! Řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne: pokro­či­lí:  1.Vg4+!! Kxg4 2.Je3+ Kh4 3.Jf5+ Kg4 4.f3# 1.h6! Sf8 2.Sd5+– 1.Vc2! Ve7 2.Df6 Ve8 3.Vc7+– 1.Kg4 Kb5 2.Kf5 Kc6 3.Ke6! Kc5 (3…Kc7 4.g4 Kd8 5.Kf7 g5 6.Kf6 Ke8 7.Kxg5 Kf7 8.Kh6+–) 4.g4 Kd4 5.g5 Ke4 6.g6 Kf4 7.Kf7 Kg5 8.Kxg7+– 1…Jd3+ 2.Dxd3! Dxd3 3.Jg8!+– s hroz­bou Jf6, h5 […]

2. onlinový turnaj ŠK 64 Plzeň

2.onlinový tur­naj ŠK 64 Plzeň v úte­rý 16. 6. 2020 od 18,00 h. hrá­lo 9 hrá­čů. Pořa­dí: 1.Herejk Petr 7, 2.Mareš Petr 4,5, 3.Mare­šo­vá Micha­e­la 4,5, 4.Lang­ma­jer Jan 4,5, 5.Blud­ský Hynek 3,5, 6.Mare­šo­vá Deni­sa 2, 8.Blud­ský Vít 2, 8.Kře­no­vá Natá­lie 2, 9.Hof­f­mann Jiří 1,5. Dal­ší tur­naj se bude hrát opět v úte­rý 23. 6. 2020, již teď se může­te při­dat do tur­na­je na […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (13)

Po týd­nu opět nové úko­ly , jako již tra­dič­ně ve dvou obtíž­nos­tech, ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 17. 6.! Těším se na Vaše řeše­ní! Řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne: pokro­či­lí:  1.Sh3!, napří­klad 1…g6 2.Sxc5 Vbxc5 3.Vxd7+– 1…Je3!! 2.fxe3 Dh4+ 3.g3 Dxg3# 1.Dc7+!!+– Jxc7 2.Jb6+! Kb8 [2…axb6 3.Vd8#] 3.Vd8+ Dc8 4.Vxc8# 1.Je6+! Dxe6 2.Dh6+!! Kxh6 3.Sf8# 1.g6 h4 2.g7 Kh3 3.g8J!! […]

1. onlinový turnaj ŠK 64 Plzeň

1. onli­no­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň pro­bě­hl v úte­rý 9. 6. 2020 od 18,00 h. hrá­lo 12 hrá­čů (skvě­le!). Pořa­dí: 1.Herejk Petr 8, 2.Mál­ko­vá Adri­a­na 6,5, 3.Blud­ský Hynek 5,5, 4.Šeter­le Matěj 5,5, 5.Lang­ma­jer Jan 5,5, 6.Blud­ský Vít 5, 7.Mare­šo­vá Micha­e­la 5, 8.Mame­tev Artem 5, 9.Mare­šo­vá Deni­sa 4, 10.Hodl Voj­těch 3, 11.Kře­no­vá Natá­lie 1, 12.Hof­f­mann Jiří 0,5.

Soutěž v řešení šachových diagramů (12)

Úko­ly na dal­ší týden, opět ve dvou obtíž­nos­tech (ten­to­krá­te, mys­lím, dia­gra­my pro pokro­či­lé jsou jed­no­duš­ší, tak­že o nej­lep­ším řeši­te­li týd­ne urči­tě roz­hod­ne rych­lost ode­vzdá­ní!), ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 10. 6.! Může­te se do toho pus­tit, těším se na Vaše řeše­ní! Řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne: pokro­či­lí:  1…De2!–+ 1.Ve2! d5 [1…Kd5 2.Sg2#; 1…Kb5 […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (11)

Nové úko­ly na dal­ší týden, ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 3. 6.! Těším se na Vaše řeše­ní! Řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne: pokro­či­lí:  1.Dxh8+ Kxh8 2.Sf6 Kg8 (2…Dg7 3.Ve8#) 3.Ve8# 1.b4! Kc4 2.Dc6 mat 1.Jxa7!! Jxa7 [1…Kxa7 2.Kxc6+-; 1…Jd8 3.Ke7 Jb7 4.Jc6+-] 3.Kc7 Jc8 4.Kxc8 1–0 1.Vxh5+ Kxh5 2.Sg3! Sxg3 [2…Vxg3 3.Vc8 Kh4 4.Vh8#] 3.Vc8 Sc7 4.Vh8# 1.Sxd4? Vxd3! […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (10)

Již pode­sá­té Vám zasí­lám šes­ti­ci dia­gra­mů pro násle­du­jí­cí týden. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 27. 5.! Věřím, že si udě­lá­te na šachy čas, i když někte­ré z Vás již čeká návrat do škol­ních lavic. Řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne: pokro­či­lí:  1.Dd5+! Sxd5 [2…Kh8 3.Sxe4+–] 2.Sxd5 Kh8 3.Vxg5+– 1.e8D+ Vxe8 [1…Sxe8 2.Vb8+!! Sxb8 3.b6+–] 2.Vxe8+ Sxe8 3.Vb8+!! […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (9)

Po týd­nu dal­ší dia­gra­my pro řeše­ní, opět ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 20. 5.! Řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne: pokro­či­lí:  1.f8V! [1.f8D? Vf5+ 2.Sf4 Vfxf4+ 3.Dxf4=; 1.Sxd5?=; 1.Se5? Vd1+=] 1…Vf5+ 2.Sf4 Vxf8 3.Sxe4# 1…Dxb3!! 2.axb3 Vxb3 (hro­zí Vb1#) 3.Se1 Se3+! 4.Dxe3 Vb1# 1.g6 […]

Soutěž v řešení šachových diagramů (8)

Nové dia­gra­my k řeše­ní, jako obvykle ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 13. 5.! Řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne: pokro­či­lí:  1.Kb7 a1D (1…Kd6 2.Sxd4+-) 2.Se7# 1.Kf7 Je7 2.Ke8 Jc6 3.d8D+!! Jxd8 1/2 1.Vg2+ Kf8 2.Kg5+ Kg7 3.Kf4+ Kf6 4.Kg3+ Kg5 5.Kf2+ Kf4 6.Kg1+ Ke3 7.Ve1++– 1.d3!! a2 2.c4+! Kc5 3.Kb7 a1D 4.Se7# 1.c6! bxc6 2.a5 Kc5 3.a4! […]