Online Blesk ŠK64 Plzeň - duben 1

5. 4. 2021 od 19:00 1.Novotný Michal 7, 2.Kia­ni Kia­ra­sh 6, 3.Herejk Petr 5, 4.Bechyn­ský Jan 4,5, 5.Blud­ský Vít 4,5, 6.Janouš Marek 4, 7.Hrdina Jan 4, 8.tahacka98 4,  9.Blud­ský Hynek 4, 10.Patrik_de_Smrt 4, 11.Šeter­le Matěj 3,5, 12.Mame­tev Artem 3,5, 13.Mare­šo­vá Micha­e­la 3,5, 14.Suchý Mar­tin 3,5, 15.Mach Jan 3, 16.Moj­dl David 3, 17.Suchá Eliš­ka 2,5, 18.Steh­lík Mar­tin 2, 19.Steh­lík Rudolf 2, 20.Mare­šo­vá Deni­sa 2, 21.Suchý David 2. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/Gc52lkDP

Online Blesk ŠK64 Plzeň - březen 5

29. 3. 2021 od 19:00 Pořa­dí: 1.Kopři­va Mar­tin 6, 2.Kia­ni Kia­ra­sh 5, 3.Herejk Petr 5, 4.Šeter­le Matěj 5, 5.Blud­ský Vít 4,5 6.Mame­tev Artem 4,5, 7.Mare­šo­vá Micha­e­la 4, 8.Janouš Marek 4, 9.Blud­ský Hynek 4 10.Suchý Mar­tin 4, 11.Bernt The­o­dor 3, 12.Mach Jan 3, 13.Suchá Eliš­ka 3, 14.Mores Anto­nín 3,15.Suchý David 3, 16.Steh­lík Mar­tin 3, 17.Mare­šo­vá Deni­sa 3, 18.Hen­drych­o­vá Tere­za 2, 19. szymon5468 1, 20.Steh­lík Rudolf 0. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/fbFoqzen

Online Blesk ŠK64 Plzeň - březen 4

22. 3. 2021 od 19:00 Pořa­dí: 1.Kia­ni Kia­ra­sh 6, 2.Janouš Marek 5, 3.Herejk Petr 5, 4.Mame­tev Artem 4,5, 5.Bechyn­ský Jan 4,5, 6.Mrázek Roman 4,5, 7.Šeter­le Matěj 4, 8.Lorenc David 4, 9.Blud­ský Vít 4, 10.Mores Anto­nín 4, 11.Blud­ský Hynek 3,5, 12.Mare­šo­vá Micha­e­la 3,5, 13.Bernt The­o­dor 3,5, 14.Vondrovic Matěj 3, 15.Mach Jan 3, 16.Suchá Eliš­ka 3, 17.Suchý Mar­tin 3, 18.Tomek Daniel 3, 19.Mare­šo­vá Deni­sa 3, 20.reza­mir­sha­fiee 2,5, 21.Steh­lík Mar­tin 2, 22.Tomek Jakub 2, 23.Steh­lík Rudolf 0, 24.Hen­drych­o­vá Tere­za 2. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/tVkE01U0

Online Blesk ŠK64 Plzeň - březen 3

15. 3. 2021 od 19:00 1.Mame­tev Artem 6, 2.Lorenc David 5,5, 3.Herejk Petr 5,5, 4.Mare­šo­vá Micha­e­la 4,5, 5.Janouš Marek 4,5, 6.Blud­ský Hynek 4, 7.Šeter­le Matěj 4, 8.Suchý Mar­tin 4, 9.Mare­šo­vá Deni­sa 4, 10.Mach Jan 4, 11.Mores Anto­nín 3,5, 12.Steh­lík Mar­tin 3, 13.Blud­ský Vít 3, 14.Tomek Daniel 3, 15.Klu­sák David 3, 16.Suchá Eliš­ka 2,5, 17.Tomek Jakub 2, 18.Steh­lík […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - březen 2

1.mart­vy­to 7, 2.Janouš Marek 5,5, 3.Herejk Petr 5, 4.Mare­šo­vá Micha­e­la 5, 5.Mame­tev Artem 4,5, 6.Šeter­le Matěj 4, 7.Blud­ský Hynek 4, 8.Blud­ský Vít 4, 9.Suchý Mar­tin 4, 10.Mare­šo­vá Deni­sa 3, 11.Mach Jan 3, 12.Tomek Jakub, 13.Mores Anto­nín 3, 14.Suchý David 3, 15.Moj­dl David 3, 16.Steh­lík Rudolf 2,5, 17.Tomek Daniel 2, 18.Suchá Eliš­ka 2, 19.Steh­lík Mar­tin 1,5, 20.Sed­lá­ček Ště­pán 1. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/l6sAOoUz

Online Blesk ŠK64 Plzeň - březen 1

Výsled­ky: 1.Herejk Petr 6, 2.Vla­di­mir-Dud­ni­kov 6, 3.Mame­tev Artem 5,5, 4.Mare­šo­vá Micha­e­la 4, 5.Janouš Marek 4,5, 6.Bechyn­ský Jan 4,5, 7.Blud­ský Hynek 4,5, 8.Blud­ský Vít 4,5, 9.Suchý Mar­tin 4, 10.Mores Anto­nín 4, 11. Šeter­le Matěj 3,5, 12.Tomek Daniel 3,5, 13.Mare­šo­vá Deni­sa 3,5, 14.Tomek Jakub 3,5, 15.Bernt The­o­dor 3, 16.Moj­dl David 3, 17.Kluzák Daniel 3, 18.Suchý David 3, 19.Suchá Eliš­ka 3, 20.Mach Jan 3, 21.Steh­lík Rudolf 2,5, 22.Steh­lík Mar­tin 2, 23.EL_Pepe 1,5, 24.Hen­drych­o­vá Tere­za 1,5, 25.mahditavakoli021 0,5, 26.Szymon5468 0. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/dTHeBzHn

Online Blesk ŠK64 Plzeň - únor 4

Výsled­ky: 1.Janouš Marek 6,5, 2.greg24 5, 3.Šeter­le Matěj 5, 4.Blud­ský Hynek 5, 5.Herejk Petr 5, 6. Patrik_de_Smrt 4,5, 7.Mare­šo­vá Micha­e­la 4, 8.Mame­tev Artem 4, 9.Suchý Mar­tin 4, 10.Lorenc David 4, 11.Blud­ský Vít 4, 12.Šťast­ný Josef 3,5, 13.Mare­šo­vá Deni­sa 3, 14.Steh­lík Mar­tin 3, 15.Moj­dl David 3, 16.Suchá Eliš­ka 3, 17.Suchý David 3, 18.Mores Anto­nín 3, 19.Tomek Daniel 3, 20.Mach Jan 2,5, 21.Kluzák Daniel 2, 22.Tomek Jakub 1,5, 23.Hen­drych­o­vá Tere­za 1,5, 24.Steh­lík Rudolf 1,5 Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/aaxAjMLr

Online Blesk ŠK64 Plzeň - únor 3

Výsled­ky: 1.Janouš Marek 5,5, 2.Herejk Petr 5,5, 3.Šeter­le Matěj 5, 4.Blud­ský Hynek 5, 5.Mare­šo­vá Micha­e­la 5, 6.Vla­di­mir-Dud­ni­kov 4,5, 7.qwer­ty­ma­li­na 4,5, 8.Mame­tev Artem 4, 9.Blud­ský Vít 4, 10.Suchý Mar­tin 3,5, 11.Suchá Eliš­ka 3,5, 12.Tomek Jakub 3, 13.Mach Jan 3, 14.Mores Anto­nín 3, 15.Moj­dl David 3, 16.Kluzák David 2, 17.Tomek Daniel 3, 18.Šťast­ný Josef 2, 19.Steh­lík Mar­tin 2, 20.Sed­lá­ček Ště­pán 2, 21.Hen­drych­o­vá Tere­za 2, 22.Steh­lík Rudolf 1. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/PW9RDppO

Online Blesk ŠK64 Plzeň - únor 2

Výsled­ky: 1.Simon1993 5,5, 2.Herejk Petr 5,5, 3.Janouš Marek 5, 4.Vla­di­mir-Dud­ni­kov 4,5, 5.Mame­tev Artem 4,5, 6.Šeter­le Matěj 4,5, 7.Lorenc David 4,5, 8.Blud­ský Vít 4, 9.Moj­dl David 4, 10.Suchý Mar­tin 4, 11.Šťast­ný Josef 3,5, 12.Blud­ský Hynek 3,5, 13.Suchá Eliš­ka 3,5, 14.Mare­šo­vá Micha­e­la 3, 15.Mores Anto­nín 3, 16.Steh­lík Mar­tin 3, 17.Mach Jan 2,5, 18.Suchý David 2, 19.Mare­šo­vá Deni­sa 2, 20.Kluzák David 2, 21.Steh­lík Rudolf 2, 22.Hen­drych­o­vá Tere­za 1. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/6nEyZFSI

Členské příspěvky 2021

Začá­tek nové­ho roku s sebou při­ná­ší také jedi­nou povin­nost vůči klu­bu – pla­ce­ní člen­ských pří­spěv­ků. Žádám tedy čle­ny klu­bu o úhra­du člen­ských pří­spěv­ků na rok 2021 na kon­to klu­bu  257349750/0300 část­ky jsou  185 Kč hrá­či do 18 let (nar. 2003 a mlad­ší) 310 Kč hrá­či star­ší (hrá­či nar. 2002 a star­ší) 50 Kč pro čle­­ny-sym­­pa­­­ti­­za­n­­ty, kte­ří nejsou regis­tro­vá­ni v šacho­vém sva­zu Do vari­a­bil­ní­ho sym­bo­lu napiš­te prv­ních šest cifer […]

Letní šachový tábor Hřebečníky 2021

Zve­me vás všech­ny na Let­ní šacho­vý tábor Hře­beč­ní­ky 2001, kte­rý se (dou­fej­me) bude konat ve dnech 31. 7. – 7. 8. 2021. Zájem­ci nevá­hej­te a posí­lej­te při­hláš­ky nebo si ale­spoň před­běž­ně rezer­vuj­te mís­ta. Počet míst je ome­zen, v pří­pa­dě vyš­ší­ho počtu zájem­ců bude roz­ho­do­vat datum při­hláš­ky či rezer­va­ce. Podrob­né infor­ma­ce v příloze.

Online Blesk ŠK64 Plzeň - únor 1

Výsled­ky (bohu­žel došlo těs­ně před zahá­je­ním posled­ní­ho kola k výpad­ku ser­ve­ru lichess a všech­ny par­tie posled­ní­ho kola tak byly započ­te­ny s remí­zou): 1.Kia­ni Kia­ra­sh 6,5, 2.Herejk Petr 5,5, 3.Janouš Marek 4,5, 4.Blud­ský Hynek 4,5, 5.Mame­tev Artem 4,5, 6.Blud­ský Vít 4,5, 7.Vla­di­mir-Dud­ni­kov 4, 8.Mare­šo­vá Micha­e­la 4, 9.Suchý David 4, 10.Šeter­le Matěj 3,5, 11.Mores Anto­nín 3,5, 12.Win­tr Filip 3,5, 13.Suchý Mar­tin 3, 14.Suchá Eliš­ka 3, 15.Mach Jan 3, 16.Steh­lík Mar­tin 2,5, 17.Moj­dl David 2,5, 18.Mare­šo­vá Deni­sa 2,5, 19.Steh­lík […]