Online Blesk ŠK64 Plzeň - leden 3

1.Herejk Petr 6,5, 2.Šeterle Matěj 5,5, 3.Janouš Marek 5, 4.Bechynský Jan 4,5, 5.Vla­di­mir Dud­ni­kov 4,5, 6.Mametev Artem 4,5, 7.Suchý Mar­tin 4,5, 8.Bludský Hynek 4, 9.Suchý David 4, 10.Elisey_B 4, 11.Marešová Micha­e­la 3,5, 12.Bludský Vít 3, 13.Stehlík Mar­tin 3, 14.Mach Jan 3, 15.Suchá Eliš­ka 3, 16.Mores Anto­nín 3, 17.Marešová Deni­sa 2,5, 18.Sedláček Ště­pán 2, 19.Stehlík Rudolf […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - leden 2

1.Janouš Marek 6, 2.Marešová Micha­e­la 5, 3.Langmajer Jan 5, 4.Herejk Petr 5, 5.Vla­di­mir Dud­ni­kov 5, 6.Šeterle Matěj 4,5, 7.Bludský Vít 4,5, 8.Bludský Hynek 4, 9.Mametev Artem 4, 10.Mores Anto­nín 4, 11.dhruvde­ko­ning 3,5, 12.Suchý Mar­tin 3, 13.Spencer Aaron 3, 14.Suchá Eliš­ka 3, 15.Hendrychová Tere­za 3, 16.Marešová Deni­sa 3, 17.Stehlík Mar­tin 2,5, 18.Stehlík Rudolf 2,5, 19.BMW1951 2, […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - leden 1

I v roce 2021 budou pokra­čo­vat kaž­dé pon­dě­lí od 19,00 onli­ne bles­ko­vé tur­na­je ŠK64 Plzeň, ten prv­ní se konal 4.1.2021. Výsled­ky: 1.Kia­ni Kia­ra­sh 6, 2.Blud­ský Hynek 5,5, 3.Herejk Petr 5,5, 4.Vla­di­mir-Dud­ni­kov 5, 5.Janouš Marek 4,5, 6.Šťast­ný Josef 4, 7.Lorenc David 4, 8.Suchý Mar­tin 4, 9.Mores Anto­nín 4, 10.Blud­ský Vít 4, 11.Mare­šo­vá Micha­e­la 3,5, 12.Mare­šo­vá Deni­sa 3,5, […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - prosinec 4

1.Herejk Petr 7, 2.seil­mar 5,5, 3.Lorenc David 5, 4.Blud­ský Hynek 4, 5. Mare­šo­vá Micha­e­la 4, 6.Mores Anto­nín 4, 7.Mach Jan 3,5, 8.Blud­ský Vít 3,5, 9.Hen­drych­o­vá Tere­za 3, 10.Suchý Mar­tin 3, 11.Suchý David 3, 12.Suchá Eliš­ka 2,5, 13.Sed­lá­ček Ště­pán 1,5, 14.Kon­stan­tin­spg 0. Onli­ne bles­ky ŠK64 Plzeň pokra­ču­jí i v novém roce, ten nej­bliž­ší (leden 1) se koná v pondělí […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - prosinec 3

1.Herejk Petr 6,5, 2.Janouš Marek 6, 3.Lang­ma­jer Jan 5,5, 4.Lorenc David 4, 5.Mame­tev Artem 4, 6.Blud­ský Vít 4, 7.Suchý Mar­tin 4, 8.Mores Anto­nín 4, 9.Blud­ský Hynek 4, 10.Mare­šo­vá Micha­e­la 3,5, 11.Suchá Eliš­ka 3, 12.Mare­šo­vá Deni­sa 3, 13.Kře­no­vá Natá­lie 3, 14.Andreiko_1963 3, 15.Suchý David 3, 16.Les Jiří 2,5, 17.Novák Ondřej 2, 18.Mach Jan 2, 19.Sed­lá­ček Štěpán […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - prosinec 2

1.Kia­ni Kia­ra­sh 6,5, 2.Janouš Marek 5, 3.Herejk Petr 5, 4.Mame­tev Artem 4,5, 5.Simon1993 4,5, 6.Mare­šo­vá Micha­e­la 4, 7.Blud­ský Vít 4, 8.Suchý Mar­tin 4, 9.Blud­ský Hynek 3,5, 10.Mach Jan 3,5, 11.Mare­šo­vá Deni­sa 3, 12.Mores Anto­nín 3, 13.Suchá Eliš­ka 3, 14.Hof­f­mann Jiří 2,5, 15.Steh­lík Mar­tin 2, 16.Suchý David 2, 17.Steh­lík Rudolf 2, 18.Sed­lá­ček Ště­pán 1,5, 19.Spen­cer Aaron 0. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/JCeWL0iE

Online Blesk ŠK64 Plzeň - prosinec 1

1.Herejk Petr 6,5, 2.Mare­šo­vá Micha­e­la 5,5, 3.Janouš Marek 5, 4.Blud­ský Hynek 5, 5.cirilo23 5, 6.Kia­ni Kia­ra­sh 5, 7.Lang­ma­jer Jan 4,5, 8.badbenito1900 4, 9.Mare­šo­vá Deni­sa 4, 10.Suchý Mar­tin 4, 11.Blud­ský Vít 3,5, 12.Mame­tev Artem 3, 13.MKya­sh 3, 14.Suchý David 3, 15.Mach Jan 3, 16.Hen­drych­o­vá Tere­za 3, 17.Kře­no­vá Natá­lie 3, 18.Mores Anto­nín 3, 19.Steh­lík Mar­tin 3, 20.Suchá Eliš­ka 2, 21.Sed­lá­ček Ště­pán 2, 22.Hof­f­mann Jiří 2, 23.shybi_binoj 1, 24.Spen­cer Aaron 1, 25.Adri­a­nIsje­bar 1, 26.Steh­lík Rudolf 1. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/O91Uz2PU

Partie Navara vs. Nguyen v klavírním provedení

Atmo­sfé­ra srp­no­vé­ho Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky mužů v sálech SECESE Plzeň­ské­ho pivo­va­ru nato­lik zau­ja­la dva­ce­ti­le­té­ho plzeň­ské­ho kla­ví­ris­tu a skla­da­te­le Matě­je Műlle­ra, že se roz­ho­dl k jedi­neč­né­mu pro­po­je­ní hud­by a šachu. Sestro­jil uni­kát­ní sys­tém, pod­le kte­ré­ho lze šacho­vé par­tie detail­ně zhu­deb­nit a vytvo­řil jim tak dosud nepo­zna­ný roz­měr. Hudeb­ní pře­pis šacho­vé­ho klá­ní zohled­ňu­je nejen jed­not­li­vá pole šachov­ni­ce a vlast­ní cha­rak­te­ris­ti­ku všech figur, ale […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - listopad 5

1.sei­lram 7, 2.Lang­ma­jer Jan 5,5, 3.Bechyn­ský Jan 5, 4.Herejk Petr 5, 5.Simon1993 4,5, 6.Lorenc David 4,5, 7.Janouš Marek 4, 8.Šeter­le Matěj 4, 9.Blud­ský Vít 4, 10.ahmadnia1362 4, 11.Win­tr Filip 4, 12.Dud­ni­kov Vla­di­mír 3,5, 13.Blud­ský Hynek 3,5, 14.Mores Anto­nín 3,5, 15.Suchý Mar­tin 3,5, 16.Spartac8 3,5, 17.Mach Jan 3, 18.Suchý David 3, 19.Steh­lík Mar­tin 3, 20.Suchá Eliška […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - listopad 4

1.Dud­ni­kov Vla­di­mír 6, 2.Bechyn­ský Jan 5,5, 3.Šeter­le Matěj 5, 4.Janouš Marek 5, 5.Lang­ma­jer Jan 5, 6.Herejk Petr 4,5, 7.mart­vy­to 4,5, 8.mari­osval­do 4,5, 9.Blud­ský Vít 4,5, 10.Mra­ze­krom­ca 4, 11.Marešová Micha­e­la 4, 12.Blud­ský Hynek 3,5, 13.Mores Anto­nín 4, 14.Spen­cer Aaron 3,5, 15.kadista71 3,5, 16.Suchý David 3,5, 17.TiuZt_jo23 3, 18.Win­tr Filip 3, 19.Suchá Eliš­ka 3, 20.Jan­čík Voj­těch 3, […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - listopad 3

1.Janouš Marek 6, 2.Bechyn­ský Jan 5,5, 3.Lang­ma­jer Jan 5, 4.Herejk Petr 4,5, 5.Blud­ský Vít 4,5, 6.Lorenc David 4, 7.Mores Anto­nín 4, 8.Blud­ský Hynek 3,5, 9.Spen­cer Aaron 3,5, 10.Suchý David 3, 11.Mach Jan 2, 12.Sed­lá­ček Ště­pán 1,5, 13.Hen­drych­o­vá Tere­za 1,5, 14.Steh­lík Rudolf 1,5. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/tkyl0PIj I dal­ší onli­ne tur­na­je ŠK64 Plzeň budou vždy kaž­dé pondělí […]