Přeskočit na obsah

ŠK 64

Online Blesk ŠK64 Plzeň - únor3

Blesk ŠK64Plzeň únor3, pon­dě­lí 19.2.2024 od 19:30 na https://lichess.org/swiss/X7iK9qse: 1.Šeter­le Matěj 6, 2.Bechyn­ský Jan 5, 3.Herejk Petr 4, 4.Hein­rich Domi­nik 3, 5.Kužel Filip 2, 6.Hodl Voj­těch 1,5, 7.Kužel Denis 1.

Online Blesk ŠK64 Plzeň - únor2

Blesk ŠK64Plzeň únor2, pon­dě­lí 12.2.2024 od 19:30 na https://lichess.org/swiss/EzpMawj3: 1.Herejk Petr 3, 2.Vaník Jakub 2, 3.Bechyn­ský Jan, 4.Mar­tin Tenk 0,5.

Velká cena Nepomuku

10. 2. 2024 Nepo­muk V pořa­dí tře­tí tur­naj Vel­ké ceny Plzeň­ské­ho kra­je se konal v Nepo­mu­ku. Zatím­co v tur­na­ji A se žád­ný náš zástup­ce neob­je­vil, v zavře­ném tur­na­ji B se před­sta­vi­li hned čty­ři hrá­či ŠK64 Plzeň a pohled na… Číst dále »Vel­ká cena Nepomuku

Online Blesk ŠK64 Plzeň - únor1

Blesk ŠK64Plzeň únor1, pon­dě­lí 5.2.2024 od 19:30 na https://lichess.org/swiss/Okkd7Lrw: 1.Vaník Jakub 5, 2.Hon­cha­rov Makar 4,5, 3.Herejk Petr 4, 4.Hein­rich Domi­nik 3, 5.Tirb Ale­xej 3, 6.Kužel Filip 2, 7.Kužel Denis 1.

Online Blesk ŠK64 Plzeň - leden3

Blesk ŠK64Plzeň leden3, pon­dě­lí 15.1.2024 od 19:30 na https://lichess.org/swiss/YFJ6Ilrc: 1.Hon­cha­rov Makar 5, 2.Šeter­le Matěj 4, 3.Rawlings Ben 2,5, 4.Vaník Jakub 2,5, 5.Kameneckyi Vlad 1, 6.Rawlings M. 0.

Velká cena Plzně

Prv­ní letoš­ní sobo­ta pat­ři­la pokra­čo­vá­ní Vel­ké ceny Plzeň­ské­ho kra­je – ve spo­le­čen­ském sále Střed­ní prů­mys­lo­vé ško­ly doprav­ní zor­ga­ni­zo­val Šacho­vý klub 64 Plzeň Vel­kou cenu Plz­ně. Na star­tu se sešlo cel­kem 73 hrá­čů,… Číst dále »Vel­ká cena Plzně