Nedělní turnaje na Lichess (7)

Šacho­vý tur­naj pro začí­na­jí­cí č. 7 onli­ne na lichess.org 6. 6. 2021, https://lichess.org/swiss/G6VBfRDv 1.Hof­f­mann Jiří (Chlu­pik) 6, 2.Hon­cha­rov Makar (Maki­Hon­cha­rov) 5, 3.Ngu­yen Vik­tor (Viktor_Nguyen) 4, 4.Sinel­ni­kov Ště­pán  (andrey3421) 4, 5.Horá­ko­vá Kate­ři­na (Kat­kaH) 4, 6.Weissko­pf Jan  (Hon­za­Weissko­pf) 3,5, 7.Čihák Miku­láš  (Miki­Ci­hak) 3, 8.Hen­drych­o­vá Tere­za (Ter­­ka-3107) 3, 9.Kout­ný David (Scu­tiDK) 3, 10.Baud­ry Timo­thy (Timothy007) 2,5, 11.Čihák Maty­áš  (Maty­Ci­hak) 2,5, 12.Kotrc Lukáš […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - květen 5

31. 5. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/jMWpT0E9 1.Herejk Petr 6, 2.Blud­ský Hynek 5, 3.Šeter­le Matěj 5, 4.Rybáček Mar­tin 4,5, 5.Bernt The­o­dor 4, 6.Mach Jan 4, 7.Hrdina Jan 3,5, 8.Mrázek Roman 3,5, 9.Suchý Mar­tin 3, 10.Blud­ský Vít 3, 11.Mores Anto­nín 3, 12.Suchá Eliš­ka 2, 13.Suchý David 2, 14.Šťast­ný Josef 1, 15.Hen­drych­o­vá Tere­za 0.

Nedělní turnaje na Lichess (6)

Šacho­vý tur­naj pro začí­na­jí­cí č. 6 onli­ne na lichess.org 30. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/aK5WHIsB 1.Sinel­ni­kov Ště­pán  (andrey3421) 7, 2.Hen­drych­o­vá Tere­za (Ter­­ka-3107) 5, 3.Musil Voj­těch (Voj­tik­Musil) 4,5, 4.Hon­cha­rov Makar (Maki­Hon­cha­rov) 4, 5.Trh­lík Mar­tin (Mar­tin­Trh­lik) 4, 6.Steh­lík Rudolf  (Steh­li­kr) 3,5, 7.Horá­ko­vá Kate­ři­na (Kat­kaH) 3,5, 8.Ngu­yen Vik­tor (Viktor_Nguyen) 3,5, 9.Baud­ry Timo­thy (Timothy007) 3,5, 10.Čihák Maty­áš  (Maty­Ci­hak) 1,5, 11.Kout­ný David (Scu­tiDK) 1,5, 12.Kotrc Lukáš […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - květen 4

24. 5. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/DNS87BWZ 1.Herejk Petr 6,5, 2.Blud­ský Hynek 5,5, 3.Blud­ský Vít 4,5, 4.Macho Michal 4,5, 5.Hrdina Jan 4, 6.Rybáček Mar­tin 4, 7.Vopelka David 3, 8.Suchý Mar­tin 2,5, 9.Hen­drych­o­vá Tere­za 2, 10.Suchý David 1,5, 11.Mores Anto­nín 1, 12.Mach Jan 0.

Nedělní turnaje na Lichess (5)

Kon­t­rol­ní tur­naj mlá­de­že ŠK 64 Plzeň č. 5 onli­ne na lichess.org 23. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/JISNeeSa 1.Mame­tev Artem (Artem­Ma­me­tev) 6, 2.Lang­ma­jer Jan (hon­za­sis) 5, 3.Bernt The­o­dor (The­o­Bernt) 3, 4.Jan­čík Voj­těch (Voj­ta­Jan­cik) 3, 4. 5. 5.Kuchta Ště­pán (Ste­­pan-Kuchta) 2,5, 6.Houš­ka Mar­tin (HouskaMartin22) 2,5, 7.Hodl Voj­těch (KrBoV) 2. Šacho­vý tur­naj pro začí­na­jí­cí č. 5 onli­ne na lichess.org 23. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/r1VlreoP 1.Hon­cha­rov Makar (Maki­Hon­cha­rov) 6,5, 2.Trh­lík Mar­tin (Mar­tin­Trh­lik) 5,5, 3.Hof­f­mann Jiří (Chlu­pik) 5, 4.Steh­lík Rudolf (Steh­li­kr) 4,5, 5.Hof­f­mann Jan (Rikous) 4,5, 6.Kužel Denis (Den­da­Ku­zel) […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - květen 3

17. 5. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/MSlwbRET 1.Herejk Petr 6, 2.Hrdina Jan 5, 3.Váňa Jan 5, 4.Rybáček Mar­tin 4,5, 5.Blud­ský Hynek 4, 6.Bernt The­o­dor 4, 7.Blud­ský Vít 4, 8.Suchý Mar­tin 3,5, 9.Suchá Eliš­ka 3, 10.Mach Jan 2, 11.Hen­drych­o­vá Tere­za 1.

Nedělní turnaje na Lichess (4)

Kon­t­rol­ní tur­naj mlá­de­že ŠK 64 Plzeň č. 4 onli­ne na lichess.org 16. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/WC8OA2lE 1.Mame­tev Artem (Artem­Ma­me­tev) 6,5, 2.Šeter­le Matěj (Mate­o­E­gr­son) 6,5, 3.Jan­čík Voj­těch (Voj­ta­Jan­cik) 5, 4.Bernt The­o­dor (The­o­Bernt) 4, 5. 5.Lang­ma­jer Jan (hon­za­sis) 4, 6.Les Jiří (Jiri_Les) 3, 7.Houš­ka Filip (Filip_Houska11) 3, 8.Houš­ka Mar­tin (HouskaMartin22) 2, 10.Ste­pa­nyshyn Kate­ri­na (Kate­ri­na­Ste­pa­nyshyn) 1. Šacho­vý tur­naj pro začí­na­jí­cí č. 4 onli­ne na lichess.org 16. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/TNZCwVqw 1.Hof­f­mann Jiří (Chlu­pik) 6,5, 2.Steh­lík Rudolf (Steh­li­kr) 6, 3.Hen­drych­o­vá Tere­za (Ter­­ka-3107) 5, 4.Sinel­ni­kov […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - květen 2

10. 5. 2021 od 19:00 Výsled­ky: 1.Šeter­le Matěj 6, 2.Váňa Jan 5, 3.Herejk Petr 5, 4.Blud­ský Vít 4, 5.Suchý Mar­tin 4, 6.Rybáček Mar­tin 4, 7.Blud­ský Hynek 4, 8.Mame­tev Artem 3,5, 9.Mores Anto­nín 3,5, 10.Mach Jan 1,5, 11.Tomek Jakub 1,5, 12.Tomek Daniel 0. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/zpRsTd54

Nedělní turnaje na Lichess (3)

Kon­t­rol­ní tur­naj mlá­de­že ŠK 64 Plzeň č. 3 onli­ne na lichess.org 9. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/WC8OA2lE 1.Mame­tev Artem (Artem­Ma­me­tev) 6,5, 2.Bernt The­o­dor (The­o­Bernt) 6,5, 3.Hodl Voj­těch (KrBoV) 4, 4.Les Jiří (Jiri_Les), 5.Plic Edu­ard (Plice_13)‚ 6.Mores Anto­nín (tonda08) 3, 7.Ste­pa­nyshyn Kate­ri­na (Kate­ri­na­Ste­pa­nyshyn) 3, 8.Houš­ka Filip (Filip_Houska11) 2, 9.Houš­ka Mar­tin (HouskaMartin22) 2. Dal­ší Kon­t­rol­ní tur­naj mlá­de­že ŠK 64 Plzeň č. 4 se koná opět v nedě­li 16. 5. 2021 dopo­led­ne od 9:00, a to na https://lichess.org/swiss/WC8OA2lE. Urče­no pro hrá­če ŠK […]

Školení trenérů 3. třídy

JŠS a TMK ŠSČR pořá­da­jí ško­le­ní tre­né­rů 3. tří­dy, prv­ní část pro­běh­ne 15. a 16. květ­na onli­ne pod vede­ním IM Davi­da Kaňov­ské­ho a 2. část o víken­du 22. a 23. květ­na ve Vrá­ži u Pís­ku. Více infor­ma­cí v příloze.

Online Blesk ŠK64 Plzeň - květen 1

3. 5. 2021 od 19:00 Výsled­ky: 1.Mame­tev Artem 5,5, 2.Šeter­le Matěj 5, 3.Kia­rasch Kia­ni 4,5, 4.Mare­šo­vá Micha­e­la 4,5, 5.sei­lram 4,5, 6.Blud­ský Hynek 4,5, 7.Váňa Jan 4, 8.Herejk Petr 4, 9.Blud­ský Vít 4, 10.Lorenc David 3,5, 11.Rybáčková Lucie 3,5, 12.Rybáček Mar­tin 3,5, 13.Mores Anto­nín 3,5, 14.Hrdina Jan 3, 15.Bernt The­o­dor 3, 16.Suchý Mar­tin 3, 17.Tomek Jakub 2, 18.Mach Jan 2, 19.Suchý David 1,5, 20.Hedrych­o­vá Tere­za 0. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/RptHrQBB