Online Blesk ŠK64 Plzeň — září 2

Bles­ko­vé onli­ne tur­na­je budou pro­bí­hat i nadá­le, a to kaž­dé pon­dě­lí od 18:30 hod., nej­bliž­ší tur­naj bude tedy v pon­dě­lí 21. 9. 2020 od 18:30. Při­hla­šo­vat se může­te již nyní na https://lichess.org/swiss/6Uy3KJI6. Vyu­žij­te šan­ce zahrát si ale­spoň po inter­ne­tu!