Online Blesk ŠK64 Plzeň - listopad 5

29. 11. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/Tv8XfXi9 1. Blud­ský Hynek 5,5, 2.Herejk Petr 5,5, 3.Bernt Theo 5, 4.Mametev Artem 5, 5.Blud­ský Vít 4, 6.Mores Anto­nín 3,5, 7.Mach Jan 3, 8.Boháč Josef 3, 9.Sinelnikov Ste­pan 3, 10.Čihák Maty­áš 2, 11.Tirb Ale­xej 1. (tuč­ně hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň)

Online Blesk ŠK64 Plzeň - listopad 4

22. 11. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/k2yol71X 1.Bechyn­ský Jan 6, 2.Herejk Petr 6, 3.Blud­ský Hynek 5, 4.Mores Anto­nín 4, 5.Blud­ský Vít 4, 6.Novák Ondřej (Smí­chov) 3,5, 7.Bernt Theo 3,5, 8.Mach Jan 3, 9.Tirb Ale­xej 3, 10.Nguyen Vik­tor 3, 11.Čihák Miku­láš 2, 12.Šťast­ný Josef 1,5, 13.Čihák Maty­áš 1. (tuč­ně hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň)

Online Blesk ŠK64 Plzeň - listopad 3

15. 11. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/eDM2lcqx 1.Herejk Petr 5, 2.Lorenc David 4,5, 3.Blud­ský Hynek 4, 4.Blud­ský Vít 3,5,. 5, 5.Bernt Theo 2,5, 6.Novák Ondřej (Smí­chov) 2,5, 7.Sinel­ni­kov Ste­pan 2, 8.Tirb Ale­xej 1,5 (tuč­ně hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň)

Online Blesk ŠK64 Plzeň - listopad 2

8. 11. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/qxIR3Fcl 1.Herejk Petr 5,5, 2.Šeter­le Matěj 5,5, 3.Blud­ský Hynek 5, 4.Mame­tev Artem 5, 5.Bernt Theo 4, 6.damicka64 4, 7.Blud­ský Vít 3,5, 8.Sinel­ni­kov Ste­pan 3, 9.Hon­cha­rov Makar 3, 10.Kuchta Ště­pán 2,5, 11.Baudry Timo­thy 2,5, 12.Tirb Ale­xej 1,5, 13.Boháč Josef 1, 14.Horáková Kat­ka 0,5. (tuč­ně hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň)

Online Blesk ŠK64 Plzeň - listopad 1

1. 11. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/dLiD3fLn 1.Mame­tev Artem 6, 2.damicka64 5,5, 3.Herejk Petr 5,5, 4.Blud­ský Vít 5, 5.Bernt Theo 4,5, 6.Blud­ský Hynek 4, 7.Mores Anto­nín 4, 8.Šeter­le Matěj 4, 9.Sinel­ni­kov Ste­pan 4, 10.Ježek Jakub 3,5, 11.Novák Ondřej (Smí­chov) 3,5, 12.Hodl Voj­těch 3,5, 13.Hon­cha­rov Makar 3, 14.Ježek Jiří 3, 15.Drob­ný Anto­nín 3, 16.Walterová Vale­rie 2,5, 17.Drob­ný Mar­tin 2, […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - říjen 1, 2

11. 10. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/1ZSkhgB4 1.Herejk Petr 6,5, 2.Bludský Vít 5,5, 3.Bludský Hynek 5, 4.Bernt Theo 4,5, 5.Honcharov Makar 3,5, 6.Hodl Voj­těch 2, 7.Mach Jan 1. 18. 10. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/cO8KwCc7 1.Bludský Hynek 3, 2.Herejk Petr 2, 3.Bludský Vít 1, 4.Mach Jan 1, 5.Hodl Voj­těch 1.

Online Blesk ŠK64 Plzeň - červen 2

14. 6. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/cmfIbysP  1.Herejk Petr 4, 2.Blud­ský Vít 3, 3.Blud­ský Hynek 2, 4.Šťast­ný Josef 1, 5.Šeter­le Matěj 1, 6.Mach Jan 1 Záro­veň toto byl posled­ní pon­děl­ní bles­ko­vý tur­naj v tom­to škol­ním roce, věř­me, že od září se již bude­me schá­zet naživo!

Nedělní turnaje na Lichess (8) + celkové výsledky

Šacho­vý tur­naj pro začí­na­jí­cí č. 8 onli­ne na lichess.org 13. 6. 2021, https://lichess.org/swiss/9dwN1Lww 1.Hen­drych­o­vá Tere­za (Ter­­ka-3107) 5,5, 2.Trh­lík Mar­tin (Mar­tin­Trh­lik) 5,5, 3.Hon­cha­rov Makar (Maki­Hon­cha­rov) 5, 4.Musil Voj­těch (Voj­tik­Musil) 4, 5.Drob­ný Anto­nín (TonDa_D) 3,5, 6.Ngu­yen Vik­tor (Viktor_Nguyen) 2,5, 7.Kout­ný David (Scu­tiDK) 2, 8.Drob­ný Mar­tin (Mar­tin­Drob­ny) 0,5. Stá­le skvě­lá účast, za což pat­ří všem vel­ká pochvala!

Nedělní turnaje na Lichess (7)

Šacho­vý tur­naj pro začí­na­jí­cí č. 7 onli­ne na lichess.org 6. 6. 2021, https://lichess.org/swiss/G6VBfRDv 1.Hof­f­mann Jiří (Chlu­pik) 6, 2.Hon­cha­rov Makar (Maki­Hon­cha­rov) 5, 3.Ngu­yen Vik­tor (Viktor_Nguyen) 4, 4.Sinel­ni­kov Ště­pán  (andrey3421) 4, 5.Horá­ko­vá Kate­ři­na (Kat­kaH) 4, 6.Weissko­pf Jan  (Hon­za­Weissko­pf) 3,5, 7.Čihák Miku­láš  (Miki­Ci­hak) 3, 8.Hen­drych­o­vá Tere­za (Ter­­ka-3107) 3, 9.Kout­ný David (Scu­tiDK) 3, 10.Baud­ry Timo­thy (Timothy007) 2,5, 11.Čihák Maty­áš  (Maty­Ci­hak) 2,5, 12.Kotrc Lukáš […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - květen 5

31. 5. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/jMWpT0E9 1.Herejk Petr 6, 2.Blud­ský Hynek 5, 3.Šeter­le Matěj 5, 4.Rybáček Mar­tin 4,5, 5.Bernt The­o­dor 4, 6.Mach Jan 4, 7.Hrdina Jan 3,5, 8.Mrázek Roman 3,5, 9.Suchý Mar­tin 3, 10.Blud­ský Vít 3, 11.Mores Anto­nín 3, 12.Suchá Eliš­ka 2, 13.Suchý David 2, 14.Šťast­ný Josef 1, 15.Hen­drych­o­vá Tere­za 0.

Turnaje KM ŠSPK (3)

Dopo­led­ní tur­naj 3 Lichess, 30. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/8E3druNI 1.Lang­ma­jer Jan 6, 3.Bernt The­o­dor 5 (13 hrá­čů). Odpo­led­ní tur­naj 3 Lichess, 30. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/iQLxU4GS 1.Janouš Marek 6, 2.Šeter­le Matěj 6, 3.Mame­tev Artem 5 (17 hráčů).