Krajský přebor mládeže v rapid šachu — Ampér 6

6. tur­naj Kraj­ské­ho pře­bo­ru v rapid šachu mlá­de­že, Kaz­ně­jov 27. 4. 2019

Turnaj starších

2. (2.H14) Lang­ma­jer Jan 6 (-2 do rapid elo), 3. (1.OD) Lang­ma­je­ro­vá Jana 5½​ (+52), 4. (1.D14) Mare­šo­vá Micha­e­la 5½​ (+17), 11. (2.H12) Mame­tev Artem 4½​ (-34), 21. (6.H12) Novák Ondřej 3½​ (+13), 23. (7.H12) Urbá­nek Voj­těch 3½​ (+13), 24. (12.H14) Les Jiří 3½​ (-33), 25. (8.H12) Urbá­nek Lukáš 3½​ (-1), 40. (3.D12) Kře­no­vá Natá­lie 2½​ (-4), 42. (4.D12) Ste­pa­nyshyn Kate­ri­na 2 (-15).

http://chess-results.com/tnr435837.aspx?lan=5

Turnaj mladších

5. (5.H10) Blud­ský Vít 5 (+12 do rapi­do­vé­ho elo), 8. (8.H10) Blud­ský Hynek 4 (-17), 16. (4.H8) Suchý David 3½​ (+4), 19. (3.D8) Mare­šo­vá Deni­sa 3 (-12), 24. (6.H8) Steh­lík Rudolf 2½​ (-15), 29. (9.H8) Hof­f­mann Jiří 1 (-54), 30. (10.H8) Trh­lík Mar­tin 1 (-60).

V posled­ním tur­na­ji KP v rapi­du tedy hrá­či naše­ho klu­bu vybo­jo­va­li v kate­go­ri­ích 2 prv­ní mís­ta, 2 dru­há mís­ta a dvě tře­tí mís­ta.

http://chess-results.com/tnr435984.aspx?lan=5

Celkové pořadí krajského přeboru

Umís­tě­ní našich hrá­čů v koneč­ném pořa­dí Kraj­ské­ho pře­bo­ru v rapid šachu po šes­ti tur­na­jích (zatím neo­fi­ci­ál­ní pořa­dí, to ofi­ci­ál­ní zatím neby­lo zve­řej­ně­no):

Open dív­ky: 1.Lang­ma­je­ro­vá Jana 60 (maxi­mál­ní počet !!), 2.Šafá­řo­vá Mag­da­lé­na 34, 3.Trej­ba­lo­vá Eva 12
H14: 1.Lang­ma­jer Jan 54, 6.Les Jiří 30,
D14: 1.Mare­šo­vá Micha­e­la 30, 2.Suchá Eliš­ka 30,
H12: 1.Janouš Marek 60, 3.Mame­tev Artem 44, 6.Novák Ondřej 28, 8.Urbá­nek Lukáš 21, 10.Urbá­nek Voj­těch 19, 22.Kuchta Ště­pán 2,
D12: 4.Kře­no­vá Natá­lie 35, 5.Šafá­řo­vá Anna Marie 30, 10.Ste­pa­nyshyn Kate­ri­na 8, 11.Roha­no­vá Anna 6,
H10: 5.Blud­ský Hynek 37, 7.Blud­ský Vít 29, 9.Málek Alex 11, 15.Kuchta Lukáš 4,
D10: 1.Ste­pa­nyshyn Kate­ri­na 57, 5.Hen­drych­o­vá Tere­za 10,
H8: 3.Suchý David 38, 4.Steh­lík Rudolf 31, 13.Hof­f­mann Jiří 3, 14.Trh­lík Mar­tin 2,
D8: 3.Mare­šo­vá Deni­sa 22.

Cel­kem tedy pro hrá­če naše­ho klu­bu z 10 kate­go­rií 5 zla­tých medai­lí, 2 stří­br­né a 4 bron­zo­vé medai­le!! Skvě­lé, vel­ká gra­tu­la­ce!