Krajský přebor mládeže do 16 let

Kla­to­vy, 19. - 20. 6. 2021 Po dlou­hé době prv­ní setká­ní šacho­vé mlá­de­že Plzeň­ské­ho kra­je se kona­lo v Kla­to­vech a hned šlo o titu­ly kraj­ských pře­bor­ní­ků v kate­go­ri­ích mlá­de­že do 16 let a také o postu­py na pod­zim­ní Mis­trov­ství Čech mlá­de­že. Ter­mín a tro­pic­ké poča­sí ten­to­krá­te letos koná­ní nej­dů­le­ži­těj­ší kraj­ské­ho tur­na­je mlá­de­že moc nepřá­lo, bohu­žel i z naše­ho klu­bu byla účast slab­ší. Jako prv­ní dohrál turnaj […]

Online KP družstev starších žáků

8. 5. 2021, Lichess Fan­tas­tic­ký sou­boj o prv­ní mís­to mezi naším A-druž­stvem a Áčkem Kla­tov od prv­ní­ho do posled­ní­ho kola byl k vidě­ní v Kraj­ském pře­bo­ru onli­ne druž­stev star­ších žáků. V koneč­ném souč­tu se o jeden jedi­ný bod z vítěz­ství rado­va­li hrá­či z Kla­tov, ale všem našim repre­zen­tan­tům v Áčku pat­ří (v sesta­vě Marek Janouš, Artem Mame­tev, Hon­za Lang­ma­jer, Hynek Blud­ský, Míša Mare­šo­vá a Víťa Blud­ský) vel­ká pochvala […]

Online KP družstev mladších žáků

1. 5. 2021, Lichess Na letoš­ním Kraj­ském pře­bo­ru druž­stev mlad­ších žáků naše A-druž­stvo obsa­di­lo za nedo­stiž­ný­mi Kla­to­vy výbor­né 2. mís­to! Druž­stvo ŠK 64 Plzeň A v sesta­vě Blud­ský Hynek, Blud­ský Vít, Jan­čík Voj­těch, Mare­šo­vá Deni­sa, Mach Jan, Hof­f­mann Jiří poda­lo vyrov­na­ný výkon, všich­ni zaslou­ží pochva­lu za výbor­nou repre­zen­ta­ci klu­bu. A ješ­tě navíc Deni­sa Mare­šo­vá a Hon­za Mach vybo­jo­va­li vel­mi cen­ná vítěz­ství na […]

6. turnaj KP mládeže v online šachu 2021

sobo­ta 10. 4. 2021 17:00 Tur­naj mlad­ších Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň: 5. (cel­ko­vě v kate­go­rii 2.H10, pořa­dí v KP 1.H10) Jan­čík Voj­těch 5, 28. (9.H8, 5.H8) Hof­f­mann Jiří 3, 41. (19.H10, 13.H10) Bouda Ondřej 2, 44. (22.H10, 16.H10) Steh­lík Rudolf 1,5. Tur­naj star­ších Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň: 1. (1.H14, 1.H14) Janouš Marek 6, 5. (2.H18, 2.H18) Šeter­le Matěj 5,5, 8. (2.H14, 2.H14) Mame­tev Artem 5, 14. (4.H12, 4.H12) Blud­ský Hynek 4,5, 15. (1.D16, 1.D16) Mare­šo­vá Micha­e­la 4,5, 16. (5.H12, 5.H12) Blud­ský Vít 4,5, 17. (5.H16, 4.H16) Lang­ma­jer Jan 4, 25. (8.H16, 6.H16) Hodl Voj­těch 4, 26. (2.D12, […]

5. turnaj KP mládeže v online šachu 2021

sobo­ta 3. 4. 2021 17:00 Tur­naj mlad­ších Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň: 5. (cel­ko­vě v kate­go­rii 2.D10, pořa­dí v KP 2.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 5, 10. (6.H10, 3.H10) Jan­čík Voj­těch 4,5, 28. (13.H10, 8.H10) Trh­lík Mar­tin 3,5, 33. (15.H10, 10.H10) Suchý David 3, 35. (10.H8, 8.H8) Hof­f­mann Jiří 3, 44. (21.H10, 15.H10) Steh­lík Rudolf 2, 49. (23.H10, 17.H10) Bouda Ondřej 1,5. Tur­naj star­ších Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň: 1. (1.H14, 1.H14) Mame­tev Artem 6, 4. (2.H14, 2.H14) Janouš Marek 5,5, 6. (1.H18, 1.H18) Šeter­le Matěj 5,5, 11. (1.D16, 1.D16) Mare­šo­vá Micha­e­la 5, 14. (1.H16, […]

4. turnaj KP mládeže v online šachu 2021

sobo­ta 27. 3. 2021 17:00 Tur­naj mlad­ších Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň: 10. (2.D10, 2.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 5, 12. (7.H10, 4.H10) Jan­čík Voj­těch 4,5, 21. (10.H10, 6.H10) Suchý David 4, 22. (11.H10, 7.H10) Tomek Jakub 4, 25. (9.H8, 6.H8) Hof­f­mann Jiří 4, 49. (20.H10, 15.H10) Steh­lík Rudolf 2, 54. (24.H10, 19.H10) Bouda Ondřej 0,5. Tur­naj star­ších Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň: 2. (1.H14, 1.H14) Mame­tev Artem 6,5, 3. (1.H16, 1.H16) Lang­ma­jer Jan 5,5, 5. (2.H14, 2.H14) Janouš Marek 5, 11. […]

3. turnaj KP mládeže v online šachu 2021

sobo­ta 20. 3. 2021 17:00 Tur­naj mlad­ších Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň: 7. (cel­ko­vě v kate­go­rii 5.H10, pořa­dí v KP 2.H10) Suchý David 5, 17. (2.D10, 1.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 4, 21. (7.H8, 5.H8) Hof­f­mann Jiří 4, 25. (14.H10, 9.H10) Jan­čík Voj­těch 3,5, 35. (16.H10, 10.H10) Steh­lík Rudolf 3, 52. (25.H10, 18.H10) Bouda Ondřej 1,5. Tur­naj star­ších Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň: 2. (1.H14, 1.H14) Janouš Marek 6, 3. (1.H18, 1.H18) Šeter­le Matěj 5,5, 5. (1.H16, 1.H16) Lang­ma­jer Jan 5,5, 9. (4.H16, […]

2. turnaj KP mládeže v online šachu 2021

sobo­ta 13. 3. 2021 17:00 Tur­naj mlad­ších Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň: 12.(celkem v kate­go­rii 8.H10, pořa­dí v KP 4.H10) Jan­čík Voj­těch 4,5, 13.(3.D10, 3.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 4,5, 22.(11.H10, 6.H10) Trh­lík Mar­tin 4, 31.(13.H10, 8.H10) Tomek Jakub 3, 36.(15.H10, 10.H10) Sed­lá­ček Ště­pán 3, 42.(16.H8, 9.H8) Hof­f­mann Jiří 3, 49.(22.H10, 16.H10) Steh­lík Rudolf 2, 58.(27.H10, 21.H10) Bouda Ondřej 1. Tur­naj star­ších Pořadí […]

1. turnaj KP mládeže v online šachu 2021

sobo­ta 6. 3. 2021 17:00 Tur­naj mlad­ších Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň: 3. (poř. v kate­go­rii cel­kem: 2. v H10, poř. v KP: 1. v H10) Jan­čík Voj­těch 5,7. (2.D10, 2.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 5, 14. (3.H8, 2.H8) Hof­f­mann Jiří 4, 21. (9.H10, 7.H10) Suchý David 4, 26. (12.H10, 9.H10) Sed­lá­ček Ště­pán 3, 32.Hen­drych­o­vá Tere­za *) 3, 37. (18.H10, 15.H10) Bouda Ondřej 2,5, 40. (19.H10, 16.H10) Trh­lík Mar­tin 2, 43. (21.H10, 18.H10) Steh­lík Rudolf 2. *) Terez­ka bohu­žel hrá­la špat­ný tur­naj (měla […]

Krajský přebor juniorů

Domažli­ce, 12. – 13. 9. 2020 Dvě stří­br­né medai­le vybo­jo­va­li naši čle­no­vé na Kraj­ském pře­bo­ru juni­o­rů a doros­ten­ců v Domažli­cích. Hon­za Lang­ma­jer hrál tur­naj do 18 let bez poráž­ky, dokon­ce jako jedi­ný pora­zil vítě­ze! Marek Janouš se roz­ho­dl zahrát si tur­naj do 20 let a i on vybo­jo­val stří­br­nou medai­li. Gra­tu­lu­je­me! Výsled­ky Kat. do 20 let: 2.Marek Janouš 3,5/5 (dále viz […]

Rozlosování soutěží družstev

1. liga mlá­de­že 10.10.20 10:00 1.kolo (pořa­da­tel OAZA Pra­ha) - ŠK64 Plzeň – KŠ Říča­ny 1925 B 10.10.20 15:00 2.kolo (OAZA Pra­ha) - KŠ Říča­ny 1925 C – ŠK64 Plzeň 11.10.20 10:00 3.kolo (ŠK64 Plzeň) - ŠK64 Plzeň – PROMAT OAZA Pra­ha 12.12.20 10:00 4.kolo (ŠK64 Plzeň) - ŠK64 Plzeň – SK Pet­řín 12.12.20 15:00 5.kolo (ŠK64 Plzeň) - ŠK Líně – ŠK64 Plzeň 16.01.21 10:00 6.kolo (Tábor) - QCC České […]

Krajský přebor mládeže do 16 let - 7× zlato pro ŠK 64!!

Letoš­ní Kraj­ský pře­bor mlá­de­že – jed­not­liv­ců se hrál prv­ní čer­ven­co­vý víkend 4. – 6. 7. 2020 v Rado­by­či­cích. Nevhod­ný prázd­ni­no­vý ter­mín se pocho­pi­tel­ně pro­je­vil na slab­ší účas­ti, ale to našich hrá­čům nijak neva­di­lo. V tur­na­ji HD10 hrá­li mezi 20 účast­ní­ky tři čle­no­vé ŠK 64. A všich­ni s medai­lo­vý­mi ambi­ce­mi! Pro Voj­tu Jan­čí­ka to byl po pře­stu­pu z Let­né k nám prv­ní tur­naj v našich bar­vách, nastupoval […]