Krajský přebor mládeže v rapid šachu — Ampér 3

Turnaj starších

1. (1.H12) Marek Janouš 6 (do elo rapid +10), 6. (3.H12) Artem Mame­tev 5 (+14), 8. (1.OD) Jana Lang­ma­je­ro­vá 4½​ (+31), 9. (3.H14) Jan Lang­ma­jer 4½​ (-24), 12. (5.H14) Jiří Les 4 (+26), 14. (4.H12) Ondřej Novák 4 (+3) , 19. (6.H12) Voj­těch Urbá­nek 4 (+39), 20. (7.H12) Lukáš Urbá­nek 4 (+16), 31. (12.H12) Ště­pán Kuchta 3 (+3), 42. (5.D12) Natá­lie Kře­no­vá 1½ (-69)​, 43. (6.D12) Anna Roha­no­vá 0,5.

Kom­plet­ní výsled­ky na Chess-Results.

Turnaj mladších

5. (5.H10) Vít Blud­ský 5 (-74), 6. (6.H10) Hynek Blud­ský 5 (+35), 16. (13.H10) Lukáš Kuchta 3½ (-5)​, 21. (17.H10) Alex Málek 3 (-58), 22. (1.D10) Kate­ri­na Ste­pa­nyshyn 3 (-3), 31. (3.D10) Tere­za Hen­drych­o­vá 1.

Ve tře­tím tur­na­ji KP v rapi­du naši hrá­či vybo­jo­va­li v kate­go­ri­ích tři prv­ní mís­ta a tři tře­tí mís­ta. Gra­tu­lu­je­me!

Kom­plet­ní výsled­ky na Chess-Results.