Krajský přebor juniorů

Domažli­ce, 12. – 13. 9. 2020

Dvě stří­br­né medai­le vybo­jo­va­li naši čle­no­vé na Kraj­ském pře­bo­ru juni­o­rů a doros­ten­ců v Domažli­cích. Hon­za Lang­ma­jer hrál tur­naj do 18 let bez poráž­ky, dokon­ce jako jedi­ný pora­zil vítě­ze! Marek Janouš se roz­ho­dl zahrát si tur­naj do 20 let a i on vybo­jo­val stří­br­nou medai­li. Gra­tu­lu­je­me!

Výsledky

Kat. do 20 let: 2.Marek Janouš 3,5/5 (dále viz http://chess-results.com/tnr534662.aspx)
Kat. do 18 let: 2.Jan Lang­ma­jer 5,5/7, 6.Artem Mame­tev 2 (dále viz http://chess-results.com/tnr534660.aspx)