Tréninkový kemp

Hře­beč­ní­ky 25.–28.9.2020

Tré­nin­ko­vý kemp za pří­tom­nos­ti těch­to účast­ní­ků: Herejk Petr, Lorenc David, Hrd­lič­ka Vác­lav, Nový Daniel5.Nová Micha­e­la, Jan­čík Voj­těch, Jan­čík Mar­tin, Jan­čík Matěj, Hodl Voj­těch, Mame­tev Artem , Lang­ma­jer Jan, Mores Anto­nín, Bouda Ondřej, Kuchyn­ko­vá Jana, Blud­ský Hynek a Blud­ský Vít pro­bě­hl bez pro­blé­mů, pro­běh­lo 8 hodin tré­nin­ků, něko­lik tur­na­jů, hrá­ly se des­ko­vé hry a usku­teč­nil se také výlet na hrad Týřov.

Fotogalerie