Mistrovství ČR v rapid šachu mládeže

Čes­ké Budě­jo­vi­ce 5. – 6. 9. 2020

Hned čtyř­ná­sob­né zastou­pe­ní měl náš klub v mis­trov­ských sou­tě­žích Mis­trov­ství ČR v rapid šachu mlá­de­že.

V kate­go­rii D10 si skvě­le ved­la Deni­sa Mare­šo­vá, před posled­ním devá­tým kolem se dosta­la do prv­ní desít­ky a posled­ní kolo ode­hrá­la na dru­hé šachov­ni­ci, pro­hra ale zna­me­na­la, že s 5 body obsa­di­la 12. mís­to. V nejmlad­ší kate­go­rii chlap­ců H10 bojo­val úspěš­ně Hynek Blud­ský, zís­kal 5,5 bodu a vybo­jo­val pěk­né 11. mís­to. V H14 jsme měli želíz­ko v ohni v podo­bě Mar­ka Janou­še. Ve vyrov­na­ném star­tov­ním poli zís­kal Marek 5,5 bodu a uza­ví­ral prv­ní desít­ku – 10. mís­to. Mezi dív­ka­mi do 14 let sta­teč­ně bojo­va­la Anič­ka Šafá­řo­vá. V koneč­né bilan­ci skon­či­la na 3 bodech, což sta­či­lo na 21. mís­to.

V Open tur­na­ji hrá­li Míša Mare­šo­váVíťa Blud­ský. Oba s nasa­ze­ním ve tře­tí desít­ce zís­ka­li shod­ně 4,5 bodu a bylo z toho pěk­né 15.(Míša) a 16.(Víťa) mís­to.

Kompletní výsledky

https://chess-results.com/tnr534012.aspx

Fotogalerie

https://chessvstecbcz.rajce.idnes.cz/2020_MCR_rapid/